top of page

A/B-testning

A/B-testning, även känt som split-testning, är en oumbärlig metod inom digital marknadsföring, särskilt för aktörer inom e-handel. Denna vetenskapliga metod tillåter oss att jämföra två versioner av en webbsida, eller annan användarupplevelse, för att fastställa vilken som presterar bäst. A/B-testning bidrar till att informera e-handlare om kundpreferenser genom data, vilket stöder beslutsfattandet och möjliggör förbättringar av konverteringsgraden och försäljningstillväxten.

Vad är A/B-testning

A/B-testning är en teknik som bygger på experimentdesign, en grundläggande princip inom vetenskaplig forskning. Genom att skapa två olika versioner av samma webbsida (version A, originalet, och version B, den modifierade versionen), kan vi jämföra och mäta deras prestanda baserat på specifika KPI:er. Denna teknik är särskilt viktig inom e-handel, där små förändringar kan ha stor inverkan på kundbeteende och därmed försäljningsresultat.

 

A/B-testning är oerhört viktig för att fatta informerade beslut i en digital miljö. Genom att jämföra två olika versioner av samma sida kan vi eliminera gissningar och bygga våra strategier på solid data. Den här metoden hjälper oss att förstå vad våra kunder föredrar, vilka element på vår webbsida som driver konverteringar och hur vi kan optimera kundupplevelsen för att förbättra våra affärsresultat.

 

Hur arbetar vi på NOOS med A/B-testning

På NOOS Digital använder vi oss av A/B-testning i vårt dagliga arbete för att hjälpa våra klienter optimera deras webbsidor och marknadsföringsinsatser. Vår process inleds med att vi identifierar en hypotes om en specifik variabel på webbsidan eller inom marknadsföringskampanjen som vi tror kan förbättras. Vi skapar sedan två versioner av sidan eller kampanjen: en med den ursprungliga variabeln (version A) och en med den ändrade variabeln (version B).

 

Båda versionerna visas sedan för en lika stor andel av webbplatsens besökare. Genom att noggrant övervaka hur användarna interagerar med varje version kan vi fastställa vilken som genererar bättre resultat. Vi samlar in och analyserar data från testet, vilket hjälper oss att förstå vilken version som fungerar bäst. Detta informerade beslutsfattande gör att vi kan göra ändringar på webbsidan eller i kampanjen som resulterar i ökad konverteringsgrad och försäljning.

 

Kontakta oss

A/B-testning kan kanske verka komplicerat, men dess värde i det konkurrensutsatta landskapet för e-handel kan inte överdrivas. Med NOOS Digital som partner kan du dra nytta av vår expertis inom A/B-testning för att förbättra din användarupplevelse, öka konverteringsgraden och driva försäljningstillväxten. Vill du veta mer om hur vi kan stödja din e-handel med hjälp av A/B-testning och andra områden såsom marknadsanalyser, konverteringsoptimering, kommersiell analys samt eller teknikinvesteringar? Kontakta oss idag för att diskutera hur vi kan hjälpa dig att uppnå dina affärsmål.

bottom of page