top of page

Digital strategi

Navet och grunden i NOOS verksamhet är utveckling, revidering, optimering och framtagning av en tydlig digital strategi för er affär. Vårt team har tydliga roller, ansvarsområden, effektiva processer och effektiva kommunikationskanaler vilket gör att vi kan ta fram och implementera digitala strategi med stor transparens och effektivitet mot er organisation samt era beslutsfattare. 

När vi arbetar med en digital strategi tillsammans med er arbetar vi utifrån vad vi kallar ett holistiskt perspektiv. Det holistiska perspektivet syftar till att ta hänsyn till samtliga faktorer i er affär och därmed nödvändigtvis inte isolerat till er site eller digitala kundupplevelse. I grunden handlar det för oss på NOOS om att förstå er affär och målsättning. Med en tydlig gemensam målbild skapar vi en kraftfull strategi för att ta oss tillsammans till önskvärt läge. 

Maximera avkastningen på era investeringar genom att skapa en tydlig väg framåt för hela organisationen eller utvalda delar av den. Ta informerade beslut och följ upp dessa löpande. Genom en tydlig digital strategi och process skapar vi reell konkurrenskraft i ett snabbrörligt marknadsklimat med många faktorer att hålla reda på. Låt oss på NOOS hjälpa er på vägen! 

Metod

Vikten i att utveckla och förvalta en stark digital strategi i dagens marknad går inte att argumentera nog för. Vi på NOOS arbetar utifrån ett helhetsperspektiv för att hjälpa våra kunder att uppnå deras mål och syften med hjälp av digitala strategier och plattformar.

Vårt team av experter specialiserar sig på att förstå affärens grundvärden på djupet och hur dessa kopplas till marknaden, site, teknik, sortiment, organisation, kanalmix, CRM, annonsering och datainsamling.  Vi arbetar nära med våra kunder för att skapa en anpassad digital strategi som överensstämmer med era affärsmål och syften med affären. 

Vårt team har tydliga roller, ansvarsområden, effektiva processer och effektiva kommunikationskanaler, vilket gör att vi kan ta fram och implementera digitala strategi med stor transparens och effektivitet mot er organisation och era beslutsfattare.

Data är i hjärtat av vår beslutsprocess och vi hanterar ett stort antal system för analys och datahantering såsom SQL, Google Analytics, Adobe analytics, Power pbi, Qlik med flera. Data är grunden till en framgångsrik strategi och kan vara av både intern och extern karaktär.  

Vi på NOOS förstår vikten av en stark digital strategi där sortiment, organisation, datainsamling samt marknadsföringsinsatser är avgörande för att ett företag ska kunna genomföra sin strategi framgångsrikt. Vi strävar ständigt efter att hjälpa våra kunder att öka sin synlighet, nå fler kunder och driva försäljning.

bottom of page