top of page

Business Intelligence är ett samlingsnamn för visualisering och sammanställning av data som används för att fatta affärskritiska beslut. Genom att nyttja BI-verktyg och BI-tjänster kan företag identifiera viktiga insikter samt avvikelser i hur den dagliga verksamheten fungerar. Utifrån detta kan sedan strategier utformas inom många olika områden såsom prissättning. marknadsföring , supply chain, kundbeteende och så vidare.

 

Ett välorganiserat och effektivt BI-arbete ser till att beslutsfattare alltid har tillgång till den data de behöver för att utföra sitt jobb. Detta kan vara ett resursintensivt jobb då den data som behövs kan vara svåråtkomlig på grund av begränsningar i de system som äger datan.

Business intelligence 
 

Hur jobbar NOOS med Business Intelligence?

På NOOS arbetar vi med BI på många olika sätt, våra BI-analytiker tar gärna fram affärskritiska visualiseringar och dashboards samt tolkar dessa. Vid de tillfällen vi märker att datan är svåråtkomlig kravställer vi utvecklingsbyråer för att underlätta arbetet med att ta fram lämpliga datamodeller, göra lämplig data åtkomlig samt enkel att tyda. 

 

Vi har märkt hos våra kunder att det här arbetet gör det mycket enklare att få fram kundinsikter, identifiera relevanta målgrupper, ta fram en sortimentsstrategi samt att göra marknadsanalyser. Detta då vi alltid strävar mot att det ska finnas en “single source of truth”, alltså att det finns en datakälla som är sanningen och det är också denna källa som ska användas vid alla affärskritiska beslut. Genom ett ordentligt arbete med datamodellering går det sedan att från denna källa ta fram dashboards och rapporter som är relevanta för varje beslutsfattare. 

 

Vårt arbete sträcker sig hela vägen från planering av datamodellen, val av lämpligt system, kravställning av utvecklingen, till att tillsammans med berörda beslutsfattare planera och ta fram dashboards och rapporter. 

I slutändan är business intelligence en nödvändig teknik för alla företag som vill förstå och använda data för att ta välgrundade affärsbeslut. Genom att arbeta med en erfaren BI-konsult kan företag dra nytta av en bättre förståelse för sina målgrupper och kundbeteenden, vilket kan hjälpa dem att bli mer konkurrenskraftiga på marknaden.

Vill du veta mer?

Tveka inte på att höra av er om ni vill veta mer om hur NOOS kan hjälpa er i ert arbete att tillgängliggöra kritisk affärsdata. Vi hjälper er oavsett vilket skede eller skick er business intelligence är i då vi är av den bestämda uppfattningen att det är omöjligt att driva en framgångsrik digital affär utan datadrivna beslut. 

NOOS Digital tar även på sig andra projekt inom digital transformation. Om ni står inför ett annat systembyte såsom e-handelsplattform, CRM- eller CMS-system finns vi här för er för att ni ska kunna ta beslut om det system som bäst passar er verksamhet. Vi har erfarenhet inom detta område från flertalet nöjda kunder och är alltid insatta i de senaste uppdateringar kring detta genom våra partnerskap med flertalet av de relevanta system som finns på marknaden idag.

bottom of page