BARE COLLECTIVE
Strategy, Discovery, Acceleration

A short intro text about the case and what you guys focused on while working on this and your collaboration between the different parts.

mountain.png

Bare Collective är ett företagskollektiv som erbjuder hållbara och väldesignade produkter primärt genom graviditet och småbarnsår, med produkter både till kvinnan och till barnet. I arbetet tillsammans med Bare Collective har vi rådgivit i besluten om att bygga en gemensam e-handel för koncernens samtliga varumärken under barecollective.com. Bolaget gav oss förtroendet om att säkerställa och leda projektet som vi har delat upp tre faser.

Discovery
Uppsättning av övergripande krav som bör finnas med i lösningen. Utifrån kravbild ta fram tänkt systemkarta med valda system. Utvärdering av valda system ingående och i relation till krav. Dokumenterad jämförelse av tänkbara system. Förslag till systemkarta med ingående delsystem samt förslag till integrationspartner med efterföljande rekommendation. Upphandling av delsystem samt av integratör för hela lösningen. PIM E-com CRM CMS Traffic Acquisition Design/UX

Detailing
Detailing-fasen syftade till att konkretisera övergripande systemkarta och tänkt lösning till en detaljerad plan innehållande alla ingående delar. Från flödesscheman till UX-design. Tillsammans med systemimplementatör bedrev NOOS arbetet med workshop och specifikation i syfte att planera upp projektet och tidsplan med precision. Fokus i detailing var att få en specifikation kring samtliga delar: Funktionalitet Systemarkitektur Datamodell UX Uppsättning för trafikanskaffning

Implementation
Implementering av specificerade delar från detailing-fasen tillsammans med systemimplementatör. NOOS Digital stod som ansvarig projektledare för helheten och säkerställde att samtliga varumärken och system flödar enligt tidigare strategiska beslut. Projektet resulterade i ett färdigt och fullt fungerande e-handelssystem enligt kravställan. Vi är stolta över att Bare collective med Lina Söderqvist i spetsen gav oss förtroendet i uppdraget och fram emot ett fortsatt nära samarbete tillsammans med Bare Collective och omkringliggande partners.

Our Journey 
 

 
05a2e31525fe128a87de6ed9383231a4.jpeg