top of page

DJERF AVENUE
Strategy Business
Planning

Djerf Avenue är grundat av Influencern Matilda Djerf och hennes partner Rasmus Johansson. 

NOOS har i samarbete med teamet på Djerf Avenue stöttat i utvecklingen av den digitala strategin för att möjliggöra fortsatt stark tillväxt.

Redan innan vi startade NOOS kom Rasmus och Matilda till oss och ville diskutera hur de skulle ta nästa steg i sin satsning med Djerf Avenue. 

 

De stod med en utmaning i att veta om de behövde byta e-handelssystem för att skala eller om begränsningen låg i andra delar av affären. Arbetet påbörjades med en Screening där vi tittade på vilka utmaningar som bidrog till deras begränsningar, hur backloggen behövde struktureras och mappa dessa behov för att konkretisera beslutsunderlaget. 

 

I grunden hade Matilda och Rasmus väldigt fina förutsättningar med fina produkter, ett stort engagemang och en unik plattform på Instagram. NOOS arbete blev att säkerställa den strategiska riktningen och dess förutsättningar.  

Under samarbetet 2021 har tillväxten för bolaget varit imponerande där omsättningen ökat med tresiffriga procenttal. 

 

Under resans gång har vi med hjälp av analyser kunnat identifiera förbättringspotential i tekniken, supporterat till prioritering av utveckling och byggt modeller för att prognostisera förväntad genomförsäljning vid lansering av produkter. Prognoser har varit grundpelare i resonemanget kring hur vi bygger en hype kring produkterna och hur mycket vi faktiskt behöver för att tillgodose efterfrågan. Detta bidrar också till att inköpsteamet med sin expertis kan optimera lagerbindning och hålla lönsamma nivåer både för bolaget och miljön. 

 

Vårt samarbete har fortsatt som strategiska rådgivare i systemval, val av byråer, analys och organisation. Samarbetet med Djerf Avenue är dynamiskt och anpassat efter ett föränderligt behov där vi alltid finns tillgängliga för arbete i varierande utsträckning och frekvens.

 

Vi vill rikta ett varmt tack till att Rasmus och Matilda med team som låter oss komma med våra inspel och kraftig bidragit till resan för NOOS Digital. Vi ser fram emot ett fortsatt starkt samarbete.

Se mer på djerfavenue.com

Our Journey 
 

Anchor 3
Anchor 4
bottom of page