top of page

CRM-uppsättning

I en digital affär tillämpas med fördel ett system dedikerat för CRM (Customer Relationship Management) med syfte att hantera information om era kontakter och för att ta vara på era kunder. Med hjälp av ett CRM-system kan kontakterna struktureras och kunder kan segmenteras efter t.ex. lojalitet. Därefter kan kommunikationen till dem optimeras efter benägenhet/intention och ge rätt kund, rätt information vid rätt tillfälle.

Hur jobbar vi på NOOS med CRM?

På NOOS har vi lång erfarenhet som CRM-konsulter och vi har i tidigare uppdrag hjälpt kunder med uppsättningar för affärer inom både B2C och B2B. Genom att även ha arbetat kontinuerligt med flera av de större CRM-systemen på marknaden, både operativt och strategiskt, besitter vi god förståelse för respektives egenskaper.

 

Utifrån era system och förutsättningar skräddarsyr vi på NOOS en CRM strategi som är tillämpningsbar för er oavsett om ni vill börja förstå er kunddatabas på ett djupare plan eller om ni vill optimera kommunikationen on site genom att exponera specifika urval av produkter mot respektive kundsegment. Oavsett i vilket stadie ni står inför är NOOS ambition alltid att leverera en hållbar strategi för att ni kontinuerligt ska kunna arbeta med den under en längre tid och på så vis få ut mer av det. Relationer byggs över tid, inte minst i en digital affär.

Vad hjälper vi er med?

På NOOS hjälper vi er genom samtliga steg när det kommer till CRM-uppsättning och arbetet med det, baserat på vad ni står idag och efter de behov ni har framåt. Står ni i begrepp att påbörja arbete med CRM eller växla upp med ett nytt system står vi till ert förfogande för utvärdering och rekommendation. När det gäller rådgivning inom segmentering hjälper vi er för att optimera kommunikationen i syfte att driva trafik, öka försäljning men även för att kostnadseffektivisera genom att rensa databasen på inaktuella kontakter i de fall där man betalar per kontakt. Vidare kan vi på NOOS hjälpa er med att ta fram strategier för att komma i gång med automationer för automatiska nyhetsbrevutskick av delvis transaktionella utskick men framför allt av relationsbyggande utskick och de av mer kommersiell karaktär. För er med befintlig uppsättning som vill ta nästa steg och få ut mer av era segment erbjuder vi konsultation av era nuvarande automationer.

 

På NOOS erbjuder vi följande:

  • Utvärdering av nuvarande CRM-uppsättning

  • Rekommendation och upphandling av CRM-system

  • Rådgivning inom kundsegmentering

  • Framtagning av RFM-modeller för utvärdering av kundsegment

  • Rådgivning och uppsättning av automationer för nyhetsbrevutskick

Vill du veta mer?

Är ni redo för att ta klivet för att bli bättre på att bearbeta era kunder och kontakter eller vill ni utmana era befintliga arbetssätt och modeller inom CRM för att ta det till nästa nivå? Tveka inte på att höra av er till oss på NOOS. Vi vill gärna höra mer om vart ni står idag med er CRM-uppsättning och om hur vi kan bistå er.

bottom of page