top of page

Digital affärsstrategi

En tydligt definierad digital strategi är navet och grunden i en framgångsrik digital affär. Tillsammans med er definierar vi på NOOS en tydlig digital strategi för er affär med tydligt fokus på nuläge och önskat läge. Vårt team har lång erfarenhet av framtagning och implementering av digitala strategier och arbetar med transparens och effektivitet mot er organisation samt era beslutsfattare.

Hur vi på NOOS jobbar med digital strategi

När vi arbetar med en digital strategi tillsammans med er jobbar vi utifrån vad vi kallar ett holistiskt perspektiv. Det holistiska perspektivet syftar till att ta hänsyn till ett stort antal faktorer i er affär och därmed inte isolerat till hemsida. Med en tydlig gemensam målbild skapar vi en precis strategi med hänsyn till dessa faktorer för att tillsammans ta oss till ett önskvärt läge på kort och lång sikt. I grunden handlar det för oss på NOOS om att förstå er affär och målsättning genom att titta på faktorer som; 

 • Digital köpupplevelse 

 • Teknisk infrastruktur 

 • Sortiment och lager

 • Marknadsföring och budgetallokering 

 • Organisation & way-of-working

 • Datainsamling och analysunderlag 
   

NOOS medarbetare har lång erfarenhet av att ta fram och implementera digitala strategier och genomfört framgångsrika projekt för både nystartade bolag till stora multinationella bolag. Vi arbetar över flera branscher och vertikaler med kompetens som sträcker sig förbi retail och traditionell e-handel mot slutkonsument. 

Business to business, direct to consumer eller business to consumer är affärsmodeller vi har lång erfarenhet av och vi har god kunskap i hur det digitala landskapet rör sig i respektive led för att ge er en långsiktigt hållbar strategi med hänsyn taget till konkurrenslandskapet och tekniken bakom affären. Dessutom har vi erfarenheter av service, subscription och tjänster i en digital miljö med flera kundcase och referenser. 

Data är för oss en grundpelare i framtagning av en digital strategi och vi arbetar datadrivet i samtliga processer. I detta arbete hanterar vi ett stort antal system och våra konsulter är specialiserade på system och kodspråk för att hantera stora datamängder. Exempel på dessa är;  
 

 • Google Analytics 

 • Power BI 

 • Qlikview / Qliksense 

 • Adobe analytics 

 • Tableau

 • SQL 

 • Python ​

 • ERP-system
   

Utöver intern data jobbar vi med tillförlitliga externa datakällor för att populera er strategi med relevant och korrekt underlag. 

Vår process är strukturerad och genomförs genom analys av nuläge, workshops med relevanta stakeholders för att definiera målbild, framtagning av roadmap och slutgiltig rekommendation. Därefter tillsätter vi, om önskvärt, en konsult som stöttar er med att implementera den digitala strategin i ert företag och befästa den i organisationen. Vårt mål med projektledningen är att er organisation skall stå starkt i både kunskap och processer när vi fasar ut vår konsult.  
 

NOOS skapar rätt strategiska förutsättningar för er digitala affär

Genom NOOS strukturerade och datadrivna processer skapar vi tillsammans med er som kund en digital strategi som går att lita på. En precis och tydlig strategi med hänsyn taget till ett stort antal faktorer är i dagens landskap en förutsättning för att lyckas med er digitala affär. Vid leverans av en digital strategi från NOOS Digital får ni som kund en heltäckande bild av kostnad, resursbehov, strategiska initiativ, analysbehov och operativa insatser. 

Med våra medarbetares bakgrund från linjeroller och en god affärsförståelse grundad i gedigna analyser förstår vi era utmaningar och er potential. 

KONTAKTA OSS FÖR HJÄLP MED ER ORGANISATIONS
DIGITALA AFFÄRSSTRATEGI

bottom of page