top of page

Digital analys & mätning

I dagens digitala landskap är det av yttersta vikt att förstå konsumentbeteenden, affärens rörelser och att genom data ta välgrundade beslut. Som konsulter inom digitala affärer specialiserar sig vi på NOOS oss på att hjälpa er som företag att samla in, mäta, analysera och rapportera data för att skapa affärsinsikter och accelerera er digitala affär. 

Hur jobbar NOOS med digital analys?

Analys och datadrivna beslutsunderlag är en förutsättning för framgångsrika digital affärer

Datadrivna beslutsprocesser och data är en allt viktigare tillgång i en modern organisation. Genom att använda data och genomföra digitala analyser kan ni som företag skapa värdefulla insikter i användarbeteende, kunders preferenser, identifiera förbättringsområden och allokera era investeringar på bästa möjliga sätt. 

 

Analysmetoden avgörs av syftet med analysen

Vi på NOOS hanterar flera typer av analysmetoder som är relevanta beroende på syftet med genomförandet av analysen och i vilken del av affären som analyseras. Inom digitala affärer är flera olika typer av analysmetoder applicerbara och en viktig del i analysen är att definiera vilken modell som bör användas. 

 

  • Beskrivande analys -  En beskrivande analys ger insikt i vad som har skett utifrån ett retroperspektiv. Beskrivande analyser skapar förståelse för nuläge som exempelvis vilka produkter som är mest populära eller hur användare navigerar på er site. 

 

  • Diagnostisk analys - Denna typ av analysmetod fördjupar den beskrivande analysen för att förstå varför utfallet ser ut som det gör. Diagnostisk analys hjälper företag att identifiera bakomliggande orsaker.

 

  • Prediktiv analys - Prediktiva analyser använder historisk data för att prognostisera framtida trender och beteenden. Prediktiv analys kan hjälpa företag att förutse förändringar i användarbeteende, identifiera förbättringsområden och fatta informerade strategiska beslut. Exempel på detta är Marketing Mix model som prognosticerar optimala kanalval för kommande perioder. Som du bland annat kan läsa mer om här: NOOS Insight report

 

  • Receptiv analys - Receptiv analys används ofta inom marknadsföring och reklam för att förstå hur mottagare uppfattar och reagerar på budskap som framförts. En bra förlängning av den prediktiva analysen för att mäta utfallet. Analysen görs ofta genom enkäter, intervjuer etc. 

 

Vi på NOOS stöttar er med att välja rätt analysmetod för den utmaning och möjlighet ni står inför. Vi har lång erfarenhet av att analysera olika stadier av digitala affärer med framgångsrika utfall och djupgående förståelse för affären.

 

Verktyg och tekniker för digitala analyser

Det finns olika verktyg och tekniker för att analysera er digital affär. De vanligast förekommande är följande; 

 

  • Webbanalysverktyg - Webbanalysverktyg som Google Analytics och Adobe Analytics ger värdefulla insikter i webbplatstrafik, användarbeteende och produktivitet.

 

  • Kanalspecifika analysverktyg - Verktyg som Facebook Insights, Google Ads och Twitter Analytics hjälper er som företag att förstå sin sociala mediepublik, spåra engagemang och optimera er strategi i respektive kanal. Kompletteras med data från andra system för att skapa en helhetsbild. Viktigt att urskilja och förstå attributionsmodeller då de olika verktygen kommer framställa olika utfall. 

 

  • A/B-testing - A/B-testing hjälper er som företag att testa olika versioner av er digitala plattform för att optimera användarupplevelse och driva konverteringar.

 

  • Insiktsverktyg -  Det finns idag en uppsjö av tredjepartsverktyg som skapar insikter för er digitala affär genom att samla och tolka data från både webbanalysverktyg men också BI-system eller ERP. Dessa verktyg är effektiva om de används korrekt. Vi på NOOS har god kännedom och kunskap vilka verktyg som är relevanta beroende på läge i den digitala affären samt hur er organisation är utformad. 

 

Vikten av en datadriven strategi för digitala affärer

En datadriven strategi för digitala affärer innebär att löpande använda insikter baserade på data för att fatta informerade beslut. Vi på NOOS är av bilden att digitala affärer är ett “numbers game” vilket innebär att data och mätbarhet är fundamentala för framgång. Digitala affärer inbjuder till analys av stora datamängder och det är därför viktigt att titta på rätt siffror samt definiera syftet med respektive del. Genom att använda vår data på rätt sätt kan vi skapa underbyggda strategier för att ta affären till nästa nivå i både lönsamhet, försäljning och total effektivitet. 

 

Möjligheter med mätbarhet

Mätbarhet är avgörande för företag inom digitala affärer. Genom att säkerställa mätbarhet i våra system samt korrekt data kan vi lita på att våra beslut tas på rätt grunder. Därefter är nästa steg att definiera mätbara mål och löpande följa upp de framsteg samt utmaningar vi möter. Syftet med mätbarhet och mätbara mål är att uppnå löpande uppföljning och optimering mot vårt totala övergripande mål. Mätbarheten bör i sin tur ligga i linje med affärens “North star” KPI samt vår totala KPI-struktur som vi skriver om här: KPI-styrning
 

Utmaningar och möjligheter med digitala analyser inom digitala affärer

Även om digitala analyser bidrar med stora möjligheter för digitala affärer, så finns det också utmaningar. Som experter inom digitala affärer på NOOS Digital är vi medvetna om vikten av frågor som dataskydd och integritet vid behandling av stora mängder data. På NOOS Digital hjälper vi er att navigera dessa utmaningar och fatta informerade beslut inom dessa områden. 

 

Vidare innebär stora mängder data en utmaning att hålla den aktuell samt säkerställa tillförlitligheten. Utan tillförlitlig data faller idén om datadrivna och informerade beslut och innebär en stor risk för företag i stort. Dessa delar är utmanande då det ofta är komplexa frågor som ligger till grund för att validera data och säkerställa korrekthet. Stora mängder data innebär också en utmaning med att titta på rätt data vid rätt tidpunkt och göra en korrekt tolkning med relevant analysmetod. 

Vill du veta mer?

Sammanfattningsvis förstår vi på NOOS Digital vikten av korrekt uppsatt data, rätt analysmetod samt tolkning av data för att ta välgrundade beslut. Genom att samla in, mäta, analysera och rapportera kan företag förstå sina kunder och optimera sin affär för att skapa en konkurrensfördel. För att lyckas med detta krävs rätt rätt analysmetoder, tillförlitlig data, säkra verktyg samt en affärsmässig tolkning av data. 

 

Vi på NOOS Digital stöttar er i samtliga delar för att lyckas väl med analyser av er digitala affärer och säkerställa korrekta beslutsunderlag. Vi är också medvetna om vilka utmaningar det medför genom lång erfarenhet av digitala affärer med stora mängder data. Kontakta oss idag för att få hjälp med er analysstruktur, datastruktur och validera era verktyg för analys.

bottom of page