top of page

Digital transformation

En av grundpelarna till NOOS var idén om att stötta operativa roller med att säkerställa rätt förutsättningar för morgondagens utmaningar. I en värld av föränderliga tekniska lösningar, affärsmodeller, processer och organisationer är det en krävande uppgift att anpassa sig och genomföra en digital transformation.

För oss innebär en transformation att genomgå förändring inom flera olika områden parallellt. Att driva storskalig förändring ställer höga krav på organisationens förmåga att navigera i en komplex miljö och forskning visar att hela två av tre bolag misslyckas med att nå målet med sin transformation.

Hur jobbar NOOS med digital transformation?

Vi förstår de utmaningar som kommer med digital transformation - från strategi till genomförande. Våra medarbetare har bred erfarenhet av flera transformationer av olika karaktär och med olika fokus. Nyckelkomponenter för en framgångsrik digital transformation är tydlig målbild, leverabler, transparens men framförallt ett tätt samarbete. Genom att i grunden förstå er affär och målbild skapar vi rätt förutsättningar för att tillsammans genomföra en framgångsrik transformation oavsett om er affärsmodell är Business-to-business (B2B), Business-to-consumer (B2C) eller Direct-to-consumer (D2C). 

Oavsett affärsmodell innebär en transformation och digitalisering ett antal kritiska delar där rätt beslut får långsiktigt positiva konsekvenser både utifrån ett affärsmässigt och ekonomiskt perspektiv. Vi på NOOS hjälper er att säkerställa rätt beslut vid rätt tillfälle. 
 

 

Från strategi till genomförande

Vid framtagning av en digital strategi utgår vi alltid från en kartläggning som första steg. Kartläggningen sker tillsammans med er och syftar till att definiera förutsättningar och målbild. Därefter detaljeras en plan med hänsyn till både potential och risk i projektet, samt delar av projektet som på förhand anses innebära högre risk än andra.

Under detaljeringen av projektet kartläggs också resursbehov samt vilka delar av er organisation som kommer att behöva vara mer eller mindre involverade. Vid en färdigställd detaljering avlämnas den till beslutsfattare i er organisation tillsammans med delprojekt och en roadmap. Om planen godkänns fortskrider vi in i genomförandet av transformationen. Under genomförandefasen är det viktigt att kunna röra sig mellan den övergripande planen, ner till detaljerna i den IT-lösning som utgör själva transformationen - något vi på NOOS har bred erfarenhet av. Därefter sker kontinuerlig rapportering till en styrgrupp både utifrån ett processmässigt, organisatoriskt och ekonomiskt perspektiv av er projektledare på NOOS. 

 

 

Vill du veta mer?

NOOS arbetar ständigt målinriktat, nyfiket och lösningsorienterat för att ni som kund skall nå önskat läge med er transformation i tid och enligt budget. Behöver ni genomgå en digital transformation? Kontakta oss så pratar vi gärna mer om era behov och målsättningar!

bottom of page