top of page

Digital due diligence

Vi på NOOS tror på att insikt leder till goda beslut och prioriteringar. Därför har vi arbetat fram en Digital Due Diligence process eller som vi har valt att kalla NOOS Screening. Denna produkt genomlyser affärens samtliga delar från Sortiment, Kommersiell styrning, Site (CRO), Kundresan, Trafikansskaffningen, Arbetet med förstapartsdata och CRM samt organisationens way of Working. Screening är skräddarsydd analys för omni- & e-handelsaktörer. Analysen ämnar att kartlägga nuläge och optimerad väg framåt utifrån att affärsmässigt värde med fokus på avkastning. I prioriteringarna tar vi hänsyn till mätetal relevanta för initiativet med långsiktigt värde i fokus.

Hur vi arbetar med vår Digital Due Diligence och varför det är viktigt

Vi utför en screening med ett holistiskt perspektiv där vi tar hänsyn till kringliggande faktorer och påverkan på övriga delar av köpresan.  Vi tar också hänsyn till nuläge i form av den backlog och de projekt ni har pågående eller i pipeline.

 

Screeningen är uppdelad i följande avsnitt; 

 

  • Traffic acquisition 

  • Commerciality & Market insights

  • Conversion rate optimization 

  • Infrastructure and Site Performance 

  • Organizational way of working 

  • Projects and prioritization 

 

En screening kan, vid överenskommelse, fokusera på ett enskilt område där vi dyker ännu ett lager djupare. Vi kan också rikta screening mot att bli mer av ett strategidokument vilket lämpar sig väl för bolag som skall gå en ny riktning, entra en ny marknad eller är i en uppstartsfas. I slutet av varje screening eller vid varje avsnitt beroende på screeningens struktur prioriterar vi initiativen.  En digital due diligence som utförs kan också användas inför en förvärvstransaktion, där vi undersöker och bedömer den digitala infrastrukturen och verksamheten hos det företag som ska förvärvas. Syftet med en sådan process är att identifiera eventuella risker och möjligheter i den digitala verksamheten och därmed minska risken för oväntade problem efter förvärvet.

Insamling av Data

Digital due diligence-processen börjar med att vi samlar in information om företaget. Detta genom befintliga datakällor hos företaget samt extern data och analyser som vi har tillgång till. 

Detta inkluderar allt från tekniska specifikationer och systembeskrivningar till finansiella rapporter och användardata. Informationen analyseras sedan för att identifiera eventuella risker och möjligheter i företagets digitala verksamhet.

Efter att analysen är klar presenteras resultaten av en utvald grupp. Baserat på dessa resultat bestämmer vi därefter prioriteringar och åtgärdsplan för hur vi ska ta bolaget från nuläge till önskat läge.

 

Vår Screening har genomförts på bolag som Stadium, Casall, Djerf Avenue, Gårdsman, Scandinavian photo, mfl.

Vill du veta mer?

NOOS arbetar ständigt målinriktat, nyfiket och lösningsorienterat för att ni som kund skall nå önskat läge med er transformation i tid och enligt budget. Behöver ni genomgå en digital transformation? Kontakta oss så pratar vi gärna mer om era behov och målsättningar!

bottom of page