top of page

Förändrings-
ledning

Förändringsledning är en central aspekt för digitala affärer. Eftersom tekniken och marknaderna förändras snabbt, är det viktigt att kunna anpassa sig till nya utmaningar och möjligheter. En effektiv förändringsledning gör det möjligt att genomföra stora projekt, hantera risker och förbättra sina processer på ett effektivt sätt. Vi på NOOS erbjuder strategi och genomförande av förändringsledning med hjälp av våra seniora konsulter, alla med 10 års erfarenhet av e-handel och retail.

Hur vi arbetar med förändringsledning?

Förändringsledning kan vara att hantera förändringar i flera områden samtidigt men också att vi går in i specifika områden för att säkerställa att mindre processer sker mer effektivt. Det kan inkludera förändringar i teknologi, processer, organisation, kompetenser och kultur. Därför krävs det en strategisk och samordnad tillvägagångssätt för att säkerställa att alla förändringar är väl planerade och genomförda på ett effektivt sätt.

 

Detta tillvägagångssätt bygger vi på vårt ramverk Digital Strategi och Screening, där vi identifierar fokusområden för just specifikt bolag och ställer detta i relation till komplexitet och impact. Vi driver således alla initiativ mot vårt uttalade North Star KPI. 

 

Områden där vi har specialiserat oss på förändringsledning är: 

 

  • Trafikköp 

  • Media Budgetering 

  • Kommersiell Planering 

  • Site operations 

  • Byte av e-handelsplattform, CMS, ERP och andra omkringliggande system i landskapet 


En viktig del av förändringsledningen är att ha en tydlig vision och målbild för förändringen. Detta inkluderar att definiera syftet med förändringen, dess mål och hur det kommer att påverka organisationen och dess intressenter. En välformulerad målbild gör det möjligt för organisationen att fokusera på att uppnå specifika resultat och ger också en grund för att mäta framgången. Kunder där vi genomför större förändringar är, SneakersnstuffBoråstapeter, Casall Pro, Djerf Avenue, Scandinavian photo,

Discovery med syfte att:

Identifiera affärsmålet och rekommendera den bästa lösningen för kunden inom valt område i relation till affärsmålet (north star KPI)

 

Detailing med syfte att:
Tillsammans med utvald implementationspartner kartlägga och skapa förståelse för vilket sätt  vi skall implementera systemet på.

 

Implementation med syfte att:
Projektleda implementationen för kundens räkning. Kravställan mot byråer och leverantörer för att uppnå resultatet specificerat i SoW.

 

Post launch med syfte att:
"Städa upp” och projektleda lösa trådar och eventuella buggar som dyker upp direkt efter launch. Samt kunskapsdela med resurser internt hos kund.

Evaluation med syfte att:
Utvärdera projektet i sin helhet internt och med involverade parter. Dra lärdomar från övriga stakeholders vad gäller processer, samarbete etc. 

 

En annan viktig del av förändringsledningen är att kommunicera förändringen till organisationen och dess intressenter på ett effektivt sätt. Detta inkluderar att kommunicera varför förändringen är nödvändig, hur den kommer att påverka organisationen och vad som förväntas av medarbetare och andra intressenter. Det är också viktigt att lyssna på feedback och reagera på eventuella farhågor eller frågor som kan uppstå.

Sammanfattningsvis är förändringsledning en nödvändig del av digitala företag. Det kräver en strategisk och samordnad tillvägagångssätt för att säkerställa en smidig övergång till nya teknologier och strategier. En effektiv förändringsledning gör det möjligt för organisationer att anpassa sig till föränderliga marknader och teknologier, hantera risker och förbättra sina processer för att uppnå framgång.

Samtliga case har genomgått följande steg

bottom of page