top of page

Go to market

Har ni planer på att expandera till en ny marknad eller ett nytt affärsområde? Vi på NOOS har utrett och genomfört ett stort antal Go to Market-case för väletablerade såväl som nystartade affärer över flera marknader. Att etablera sig på nya marknader innebär stora möjligheter såväl som risker. NOOS har ett välutvecklat ramverk framtaget för att säkerställa att expansion sker med ett gediget beslutsunderlag, på rätt plats, vid rätt tid och med rätt utförande.

Hur jobbar NOOS med go to market strategi?

Varje affär kräver en anpassad strategi för att angripa en ny marknad. Marknadsföringskanaler, finansiell investering, befintliga och potentiella målgrupper, teknologiska förutsättningar, lokala trender och inte minst konkurrenslandskapet är alla komplexa variabler som måste beaktas både innan och efter beslutet om en expansion. På NOOS arbetar vi datadrivet med både intern och extern data i syfte att väga ovan nämnda variabler mot varandra och presentera den mest välgrundade strategin utefter affärens huvudsakliga målsättningar. Resultatet av detta är en go to market-plan med en tydlig roadmap och konkreta åtgärder som hjälper er att exekvera på, och uppnå era ambitioner.

Interna såväl som externa förhållanden påverkar
 

Vår metod på NOOS grundar sig alltid i ett holistiskt perspektiv med hänsyn till flera komponenter i er digitala affär i syfte att skapa en kraftfull affär och kundupplevelse. Detta gäller även när vi tar fram en Go to market-strategi. Go to market som begrepp kan innefatta ett antal större områden beroende på magnituden och ambitionen. Vår kompetens täcker samtliga områden från målgruppsstrategi till budgetering, teknik och business case. Vi tar tillsammans med er fram vilka områden som är särskilt intressanta för er framtida eller pågående satsning. I regel intresserar vi oss för följande interna variabler hos er:

 

 • Tekniska förutsättningar & on site

 • Befintlig målgrupp i affären samt skillnader på nuvarande marknader

 • Nuvarande tracking och datastruktur samt dess lämplighet vid expansion

 • Er befintliga marknadsföringsstrategi

 • Affärens målsättningar och KPI:er

 • Budget
   

Beroende på era ambitioner kommer vi överens om vilka marknader som skall studeras. Marknadernas respektive lämplighet utvärderas sedan i regel utifrån följande parametrar:
 

 • Konkurrenslandskapet inom er vertikal

 • Målgrupper och var vi möter dessa

 • Befintligt intresse för er produktvertikal

 • Lämpliga marknadsföringskanaler per målgrupp

 • Kostnadsbild för marknadsföring per marknad

Resultatet - en tydligt strategi och roadmap
 

Analyserna mynnar ut i en slutgiltig rekommendation om hur ni bäst genomför er expansion. Detta innefattar en tydlig action plan och roadmap för arbetet. Vi bidrar också med ett business case innehållande kanalval baserat på tilltänkt budget, med tillhörande KPI:er om så önskas.
 

Detta ger er en holistisk bild av vart ni står idag, samt hur ni når era internationella målsättningar. Med vår expertis bidrar vi med genomtänkta och datadrivna affärsbeslut och ramverk för en lyckad "go to market". Vid behov hjälper vi er gärna med projektledning, analys och genomförande av hela eller delar av er go to market-strategi.
 

Går ni i tankarna om att genomföra en expansion till en ny marknad eller ett nytt affärsområde lyssnar vi gärna på era planer, idéer och tankar i ett kortare samtal.

bottom of page