top of page

Gör er redo för Black Week!  Konkreta tips från NOOS Digital.

Trots tidigare års tendenser om att fler och fler företag väljer att avstå Black Friday eller Black Week är vi på NOOS av åsikten att 2022 kommer bli ett steg tillbaka i utvecklingen där företag i större utsträckning kommer engagera sig i köpfesten igen. Detta är främst beroende på högre lagernivåer till följd av en lägre onlineförsäljning än väntat under Q1-Q3 2022 påverkat av konjukturläget.

Data från Google visar att konsumenten börjar sin research redan under oktober månad för att göra de bästa fynden och vi har tidigare år sett en tydlig trend av ett avvaktande konsumentbeteende veckorna innan Black Week. I synnerhet gällande kaptitalvaror och hemelektronik.

Då vi på NOOS står för en långsiktigt hållbar utveckling och långsiktighet i affärer är Black Week som fenomen knappast en favorithögtid. Däremot vet vi hur viktig perioden är för att knyta ihop det försäljningsmässigt stora fjärde kvartalet, hänga med i konkurrenslandskapet och lätta på eventuella överlager.

 

Genom att etablera en tydlig plan på förhand och strategi för Black Week kan vi ta oss igenom perioden på ett, i större utsträckning, långsiktigt hållbart sätt med högre precision i vårt erbjudande, annonsering samt efterköpsresa utan att eskalera utvecklingen för Black Week i stort genom slarvigt utförda rabatter och risk för missnöjda kunder. Vi på NOOS förespråkar att starta planeringen av Black Week senast i början av oktober för att inte hamna i ogenomtänkta lösningar i sista minuten. 

 

I planeringsstadiet bör avstamp tas i tidigare års genomförande med hänsyn till nuvarande läge i affären. Vad var bra och mindre bra under föregående år? Vad kunde vi gjort bättre? Vad sålde bra och mindre bra? Och framförallt - Vad fick vi för respons från våra kunder? Följande delar är fundamentala delar i en bra planering där flera funktioner i bolaget bör involveras:

  • Hur mäter vi en framgångsrik Black Week för vårt företag? Vad är framgång för oss?

  • Försäljningsplanering med hänsyn till lagerhållning, varumärke och marginal. 

  • Content och kommunikation för våra kunder med fokus på tydlighet. 

  • Hur skall vi annonsera och vart vill vi synas? Vill vi synas? Hur mycket och vad får det kosta?

  • Hur skall vår site se ut under Black Week? Är det något vi vill A/B-testa innan?

  • Hur hanterar vi efterköpsresan och skapar långsiktigt nöjda återkommande kunder? 

  • Håller vår teknikstack och site för våra planer? 

  • Hur utnyttjar vi våra verktyg och våra resurser på bästa sätt?
     

Inför årets Black Week finns det ytterligare en faktor som tillkommit sedan föregående år som tillför en viss komplexitet för handlarna men desto mer transparens för kunden. Det är förändringen i prisinformationslagen som trädde i kraft första september 2022. Lagen syftar till att få ordning på kontinuerlig prisreduktion som anses påverka prissättningen av produkten i grunden. Den nya lagen innebär att handlare skall ange det lägsta pris man tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Läs mer här.

Vi på NOOS Digital har lång erfarenhet av strategier, planering, tekniska möjligheter och utförande i perioder av stor vikt för affären. Vi hjälper er med måldefinition och att nå utsatta mål med hjälp av analyser, projektledning och strategiframtagning. Kontakta oss om du är intresserad av att höra mer!

Publicerad 2022-09-27

©Noos digital AB

bottom of page