top of page

Go to market 

Planer på att expandera till en ny marknad eller ett nytt affärsområde och nyfikna hur man bäst går till väga? Vi har genomfört ett stort antal case med expansion av både befintligt och nystartad affär över flera marknader.

Varje affär kräver en anpassad strategi i vad som är det optimala tillvägagångssättet när det är dags att etablera sig på en ny marknad. Hänsyn till marknadsföringskanaler, målgrupp, teknik och konkurrenslandskapet är viktiga delar i att sätta grunden i strategin. Vi vet av erfarenhet att en välgrundad strategi baserad på analys och data är av stort värde när det är dags att ge sig in på oexploaterad mark.

Metod

Vår metod på NOOS grundar sig alltid i ett holistiskt perspektiv med hänsyn till flera komponenter i er digitala affär för att skapa en kraftfull digital affär och kundupplevelse. Detta gäller även i scenariot när i tar fram en "Go to market"-strategi. 

Att expandera till en ny marknad, ett nytt affärsområde eller rulla ut en helt ny affär kräver ett gediget grundarbete för att skapa möjligheter för framgång och optimering längs vägen. Vi på NOOS har i tidigare roller och tillsammans med våra kunder genomfört ett antal expansioner och varit med vid uppstart av nya digitala affärer. Med vår expertis bidrar vi med genomtänkta och datadrivna affärsbeslut och ramverk för en lyckad "go to market". 

Go to market som begrepp kan innefatta ett antal större områden beroende på magnituden och ambitionen. Vår kompetens täcker samtliga områden från målgruppsstrategi till budgetering, teknik och business case. Vi tar ett helhetsgrepp för er plan med en tydlig rekommendation och kostnadsbild av er framtida eller pågående satsning. 

  • Konkurrensanalys

  • Tekniska förutsättningar & on site 

  • Målgrupp

  • Kanalmix och trafikanskaffning 

  • Budget och business case 

  • Datainsamling och datapunkter

  • Lojalitet 
     

Vi lyssnar gärna på era planer, idéer och tankar över ett kortare samtal och möte.

bottom of page