top of page

Projektledning 

Våra projektledare på NOOS har lång erfarenhet av att arbeta i projekt av olika form och i olika kontexter. Vi arbetar efter vedertagna modeller, med projektverktyg och tydlig kommunikation samt transparens. För oss på NOOS är det viktigaste med våra konsulters roll som projektledare att involvera er organisation för att överföra kunskap under projektets gång för att ni skall ha rätt möjligheter till vidare optimering och förvaltning. Vi hanterar ett brett spektra av projekt där vi fokuserar på delar från implementation av nya system till implementation av kommersiella strategier.  

Metod

Vår filosofi i samtliga projekt handlar om förståelse för er affär, målbild och de behov som identifierats. Vi arbetar under hela processens gång lyhört och med god förståelse för vad det innebär att arbeta i er organisation. Det är därför av högsta vikt för oss att arbeta med tydlig kommunikation. Det gör vi bland annat genom överskådliga projektverktyg samt löpande uppdateringar om projektets framfart och utmaningar. 

Metodiken för vår projektledning varierar något beroende på projektets inriktning, omfattning samt förutsättningar. I tekniska projekt med fokus på utveckling och implementation arbetar vi genom en tydlig sprintmetodik. Modeller vi använder är exempelvis MoSCoW, SCRUM etc. 

Kommersiella projekt och implementation av strategier ger oss ett annat arbetssätt där fokus snarare ligger på ledning, coaching och skill transfer till er organisation. I ett sådant projekt deltar vi i löpande möten av både befintlig karaktär men även nya möten dedikerade till projektet. Vi ser över ert arbetssätt idag och optimerar arbetssätt i förhållande till vad vi vill uppnå med strategin. Därtill arbetar vi aktivt med att kravställa era leverantörer på berörda områden för att öka hastigheten och på ett kostnadseffektivt sätt säkerställa implementation. 

Exempel på kommersiella projekt kan vara följande; 

  • Implementation av ny trafikstrategi med tillhörande kravställan av byrå

  • Implementation av ny CRM-strategi med uppsättning av automationer 

  • Coaching av personal ex. E-handelschef 

  • Turn around case av digital affär 

  • Acceleration av digital affär för att ta nästa steg i er utveckling

  • Digital transformation

Vi är alltid intresserade av att höra om era utmaningar och möjligheter. Kontakta oss för att möte!

 

 

 

  

bottom of page