top of page

Insight Reports

Oct 6, 2023

Insight Report Q3 2023

Kundfokus och goda kundrelationer skapar styrka i affären. NOOS reflekterar över nuvarande marknadsläge, hur bolag kan navigera i en lågkonjunktur och vikten av kundfokus i tekniska projekt.

Insight Report Q3 2023

Jul 7, 2023

Insight Report Q2 2023

Fortsatt osäkerhet på marknaden, men företag blickar mot ett paradigmskifte.
NOOS reflekterar över den nuvarande marknaden, the AI buzz och hur detta påverkar oss i framtiden.

Insight Report Q2 2023

Apr 14, 2023

Insight Report Q1 2023

Ett tufft kvartal men med stor potential för den som kan aktivera sin kundbas. I rapporten listar vi nyckelfaktorer för kommande kvartal 2023.

Insight Report Q1 2023
bottom of page