top of page

Kanalmixoptimering

Genom att stärka affären med rätt trafik i er kanalmix stärks möjligheterna att nå affärsmålen idag och i framtiden. Digitala kanaler skruvas ofta med olika målbilder och syften. Med rätt trafik kan er digitala affär optimeras genom hela kundresan, från varumärkesbyggande till konvertering.

Optimera din affär med rätt kanalmix

På NOOS tittar vi alltid på affären och nuläget med data i första hand. Därmed analyseras historisk period där alla olika kanaler tas i beaktning, hur de skiftat genom historisk kanalmix och vilket syfte just den trafiken har på affären i sin helhet. Vi analyserar djupare hur organisk trafik, där egna sociala kanaler, direkttrafik och organiskt sök (SEO) med flera har presterat den senaste perioden, var de kommer ifrån, var de landar och vad de gjort på sajten. Därtill tittar vi på de betalda kanalerna där det betalda söket från Google och andra sökmotorer i regel tar en stor position. Hur ser uppbyggnaden av kampanjer ut, hur ser respektive KPI ut och hur har specifikt den trafiken ändrats under den senaste perioden. Förutsättningarna ändras kontinuerligt och vår långa erfarenhet av köpt trafik och kanalmixen i stort ger goda förutsättningar för att skapa en bra koll på nuläget och ta avstamp ifrån.

Det innebär att vi tar era affärsmål, nulägesanalysen och er utsatta budget för att skapa rätt förutsättningar i affären. Vi analyserar möjligheterna att växa organiskt och hur ett SEO-arbete bör formeras och ger förslag kring det. Hur presterar konkurrenter och vilka potentiella hålrum finns att fylla och därmed kunna ta en stark position inom. Genom alla kundresans steg och SEE-THINK-DO-CARE-modellen ser vi också över vilka behov vi har av annonsering för räckvidd och därmed att fylla på tratten ovanifrån med nya potentiella kunder. Hur bör det göras och vad behöver den trafiken ledas till för att göra det optimalt och kostnadseffektivt? Vilka effekter får det på övriga kanaler när vi bearbetar fler individer men inte nödvändigtvis driver trafik till sajt? Det existerar alltid en viss spill-over-effekt som vi vill kapitalisera på i övriga kanaler. Vi går också igenom DO-stadiet och ser över den trafik som också skall konvertera och inbringa intäkt här och nu. Vilka åtgärder krävs och vilken typ av aktivering krävs för att uppfylla affärsmålen. Vi räknar alltid baklänges på både intäkt och trafik och ger er ett säkert underlag att arbeta med mot utsatta mål. Kanalmixen är en levande organism och allt ni gör påverkar. Därför är det av högsta vikt att kontinuerligt arbeta med era respektive kanaler och mål för att ha en hälsosam affärsverksamhet.

Vill du veta mer?

Vi på NOOS hjälper er gärna med att titta på er nuvarande kanalmix och digitala närvaro och ger er rätt förutsättningar och verktyg att ta er till nästa steg mot en optimerad kanalmix som supporterar till era affärsmål. Vi hjälper er också gärna med optimering av budget och kravställning i trafikköpet för er att få mer ut per spenderad krona.

bottom of page