top of page

Kanalmix  

Det digital landskapet utvecklas snabbt och digitala affärer möter oerhört stark konkurrens på global basis. Med så många alternativ för att nå kunder online är det avgörande att ha en välkalibrerad och genomtänkt kanalmix för att säkerställa att du effektivt når din målgrupp och får ut det mesta av dina marknadsföringsinsatser.

Vi på NOOS har lång erfarenhet av att rekommendera rätt kanaler för er affär med hänsyn taget till affärsmodell, målgrupp, budget och strategi. Vi tar också ansvar för att säkerställa att det blir korrekt implementerat genom att kravställa er byrå eller interna trafikköpare. 

Metod

Modern marknadsföring handlar till stor del om data och datatillgång. Detta förstår vi på NOOS och har ett datadrivet angreppssätt till vilka kanaler ni bör spendera era pengar på för att få optimal avkastning på kort och lång sikt. Tillgång till data och en tydlig definition av vilka vi vill nå skapar en djupare förståelse för vad som fungerar bra och mindre bra för att nå våra mål. 

Vi arbetar med vedertagna och välkända modeller i kombination med egenutvecklade vilket ger er mycket goda förutsättningar att tillsammans med oss ta fram en ny kanalmix som är optimerad för er affär. Dessutom är den enkel att förstå sig på och vi arbetar med stor transparens genom processen tillsammans med era interna resurser och eventuella externa aktörer. 

Våra experter hanterar och tar hänsyn till samtliga digitala kanaler över hela det digitala och har genom våra egenutvecklade modeller också möjlighet att rekommendera insatser utanför tradionella digitala kanaler såsom offline media där vi skapar god mätbarhet för dess effekter.

 

Vi utreder både pågående mediaköp och tar fram strategier för framtida mediaköp med budgetförslag. Tillsammans med er arbetar vi över följande kanaler. 

  • Paid search

  • Display 

  • Paid social

  • Sociala medier 

  • Offline media 

  • Organisk trafik 

  • E-mail / SMS 

  • Affiliate 

Intresserad av att veta mer eller går ni i tankar om hur ni spenderar era pengar för marknadsföring idag? Hör av er till oss för ett möte. Vi lyssnar mer än gärna in era utmaningar och möjligheter. 

bottom of page