top of page

Kanalstrategi

Vi på NOOS vet av erfarenhet att en tydligt definierad kanalstrategi är en grundpelare till en framgångsrik digital affär. Hur budget allokeras och optimeras inom kanalmixen för att uppnå uppsatta mål är en viktig övning som kräver både förståelse för siffror, målgrupp samt en dos kreativitet. Därtill följer en uppföljning av kanaler som blir mer komplex ju fler kanaler och medier som används. 

Vi stöttar er i processen att analysera, framställa, optimera och följa upp er marknadsföringsbudget och era kanalval för en effektiv väg mot era uppsatta mål. Processen genererar både en förbättrad allokering av era kostnader samt i flera fall en kostnadsbesparing i er totala budget eller enskilda kanaler. 

Metod

Att sätta en kanalstrategi och vid planering av marknadsföringskanalmix stöttar vi på NOOS med att identifiera vilken mix av kanaler som är mest effektiv för att nå specificerade målgrupper och uppnå bästa tänkta bara ROI på er marknadsföringsbudget. Kanaler vi berör rör sig över en bred kanalmix innehållande sociala medier, e-post, innehållsmarknadsföring, sökmotoroptimering (SEO), betald annonsering men även utomhusreklam och traditionell media. Till detta har vi byggt en modell som tar fram optimerade investeringar och predikterar kommande års utfall och korrigeringar i kanalval samt budget baserat på makrotrend, effekt och kostnadsbild. 
 

Vid utveckling av en marknadsföringsstrategi är det viktigt att ta hänsyn till målgruppen och bolagets möjligheter i förhållande till affären.  Till exempel, om målgruppen främst är aktiv på sociala medier och en mer specifik kanal som TikTok så kommer fokus att läggas där först. Vår filosofi grundar sig i att hantera ett fåtal kanaler bra snarare en alla kanaler mediokert. Detta skapar en starkare marknadsföring och bättre möjligheter till mätbarhet.
 

När målgruppen, budgeten och marknadsföringsmålen är utsatt är det viktigt att testa och utvärdera valda kanalers effektivitet. Det kan göras genom att spåra mätningar som webbtrafik, konverteringar, räckvidd och avkastning på investering (ROI). Baserat på resultaten kan justeringar göras i marknadsföringskanalmixen om det behövs för att optimera prestanda mot utsatt målbild och definierat mål per kanal.

 

Det är också viktigt att komma ihåg att kanalmixen inte skall vara statisk. Landskapet för marknadsföring och kanaler är under ständig förändring där nya kanaler och teknologier ständigt dyker upp. Just därför är det viktigt att vara öppen för att prova nya kanaler och regelbundet omvärdera och justera marknadsföringsmixen som behövs för att hålla sig före kurvan och uppnå de bästa resultaten jämfört med era konkurrenter.

För att skapa tydliga förutsättningar och mätbarhet för er sätter vi upp KPI-ramverk, processer och kravställer genomförandet av budget samt kanalmix mot era interna resurser eller extern leverantör.

bottom of page