top of page

Kanalstrategi

Det digitala klimat konsumenten befinner sig blir allt mer innehållsfyllt. Detta i kombination med utfasningen av cookies ger oss inte bara utmaningar med att sticka ut i mängden, utan också att förstå vart vi påverkar kunden mot köp. Balansen mellan varumärkes- och försäljningsdrivande kanal- och kampanjtyper skiljer sig mellan olika branscher såväl som tillväxtstadier, och vi på NOOS har lång erfarenhet av att ta fram affärsspecifika kanalstrategier som syftar till att uppnå affärens övergripande målsättningar.

Att välja rätt kanaler

En av de mest grundläggande frågorna i en kanalstrategi är givetvis vilka kanaler som ska ingå. De skiljer sig mycket i termer av användarbeteende, besökargrupp och prisbild, och därför behöver ett antal beslut vara fattade för att kunna utforma en kanalstrategi. Först och främst krävs förståelse för den befintliga kundbasens sammansättning, och beteenden för de olika segmenten. Vi hjälper er att bryta ned affärens övergripande målsättning och affärsstrategi för att besluta om vad målsättningen med kanalstrategin kan vara. Det kan handla om ökad varumärkeskännedom, ökad omsättning, en förändring i kundbasens sammansättning eller liknande.

Vikten av ett holistiskt perspektiv på kanalstrategi

Vi på NOOS förespråkar ett full funnel-perspektiv i uppsättningen av kanalstrategin. Detta innebär att utforma den totala trafikmixen utifrån en idé om vart vi initierar första kontakten med en potentiell kund, till vart vi bygger vidare förtroende och intresse, till vart vi till sist konverterar kunden. Oftast spänner denna kedja över flera olika nätverk och ytor, och vi är behjälpliga med att genom analys av historisk performance definiera tydliga roller för respektive kanal. Detta innefattar både digitala nätverk såsom Meta, Tiktok och Google, samt influencermarknadsföring samt analoga ytor som out of home och print. När varje kanal får ett tydligt syfte skapar vi också ett tydligt KPI-ramverk för uppföljning av dessa, vilket gör det enklare för er som affär att tolka resultaten av respektive kampanj och vinna ytterligare ägandeskap över er marknadsföring.

Komplexa områden kräver tydlighet

Med tydliga roller för varje kanal sätter vi samman en kanalmix med tydlig övergripande målsättning såväl som nedbrutet per kanal. Beroende på tillgången till tidigare data på kampanjnivå estimeras potentiell performance per kanal beroende på kanalens syfte.

Vi tar alltid affärsmässiga förhållanden såsom säsongsvariationer i sortiment och försäljning i beaktning för att förstå hur sammansättningen av kanaler bör fungera över året, och ni får en holistisk plan för er marknadsföring. Med tydlig budget, målsättning och KPI:er per kanal får ni bättre förutsättningar för framtida optimeringar.

 

Efter att strategin är framtagen kan vi vara behjälpliga med implementation. Om ni sköter trafikköp internt bistår vi med kunskapsdelning och rådgivning. Om detta sköts av tredjepart kan vi hjälpa till med kravställning och uppföljning. Tveka inte att höra av er till oss om ni funderar på att se över er marknadsföringsstrategi, eller är i behov av allmän rådgivning kring dessa frågor.

bottom of page