top of page

Konverterings-
optimering

Ett välkänt begrepp som alla e-handlare diskuterat är hur får vi trafiken som befinner sig på vår sajt att handla mer frekvent. Konverteringsoptimering, eller CRO som det ofta kallas tar avstamp i en metod där datadrivna insikter syftar till att optimera vilket innehåll och hur innehållet ska presenteras utefter vilket syfte en specifik sida har att uppfylla. Utefter vilka konverteringsmål som satts upp är därefter metoden att optimera innehållet för att uppfylla era KPI:er.

Börja med affärsmålen som grund i er CRO

Det är lätt att stirra sig blind på hur man tror att en sida skall se ut för att uppfylla vissa kriterier. En tankar och slutsatser i det är mest troligt korrekt, men det finns också anpassningar som varje affär måste tillgodose för att möte kundernas behov och krav på respektive sidstruktur. Det är vanligt att börja på fel sida av problematiken med självuppfyllande innehåll snarare än att fråga er själva det som bör ligga till grund för er CRO: Vad har vi för mål, och vilka sidor är tänka att bidra till affärsmålen och på vilket sätt? På NOOS tittar vi alltid på konverteringsgrad som en av de allra viktigaste KPI:erna i en digital affär. Utifrån vilka olika nycklar vi har i affären och i givet innehåll kan vi därefter starta optimeringen utefter affärsmålen.

 

Vi tittar alltid på hur ni driver er affär. Är rätt produkt på rätt plats, är tajmingen korrekt utefter säsong och helst, är det rätt produkt till rätt besökare på hemsidan? Det är av yttersta vikt att titta på marknadstrender på kategori- och produktnivå, både utefter hur ni som bolag tidigare har presterat och större penseldrag som även involverar era konkurrenter. Genom rätt analyser får vi tillgång till mycket insikter som påverkar hur vi kan planera affären och vad vi säljer för att höja chansen till en konvertering för varje individ som besöker sajten. Därefter tittar vi hur vi strukturerar olika innehållsdelar på sajten, är de med rätt innehåll, tar rätt plats och har rätt tajming i köpresan i stort? Vi ser också över datastrukturen för att se över meny, kategoriseringar och filterval för att optimera chanserna att varje individ ska hitta till rätt produkt i upptäckandefasen där ett urval sker. För varje individ som vi får att besöka en produktsida ökar chanserna till att få fler skapade varukorgar och fler som går till kassan och genomför ett köp. Vid optimering är det av yttersta vikt att analysera era KPI:er för att på ett strukturerat och mätbart sätt se resultaten i era förändringar. Hypotestestning är en viktig del av konverteringsoptimering och att följa och tolka data rätt är A och O i att ta korrekta beslut för just er affär.

Vill du veta mer?

Kontakta oss gärna så guidar och utmanar vi dig i att skapa en mer konverteringsdriven sajt för er affär. Vi har stor erfarenhet i CRO-arbete av både strategisk och operationell karaktär och hjälper er gärna att skapa fler konverteringar i er digitala miljö.

bottom of page