top of page

Leading digital businesses towards
profitable and sustainable growth.

Vi på NOOS är specialister på att utifrån analys och insikter presentera strategier och lösningar för att accelerera er digitala affär mot utsatta mål. Vårt kompetenta team av analytiker, projektledare och strateger har lång erfarenhet och finns vid din sida för att ta rätt beslut mot långsiktigt hållbara och lönsamma affärer.

Våra tjänster 

Analys & Insikt 

Vår screening av er verksamhet syftar till att identifiera förbättringspotential och skapa en tydlig roadmap för vägen framåt. Utifrån satt målbild i verksamheten eller strategisk riktning prioriterar vi de initiativ som skapar mest värde och avkastning på kort samt lång sikt. Vi arbetar därtill med löpande affärsanalys för att stötta er i att ta de bästa besluten under vägen.

 

Läs mer

Projektledning 

Teamet på NOOS är experter på att leda projekt i olika kontexter, konstellationer och affärsmodeller.  Vårt team har mångårig erfarenhet av det digitala landskapet och har god kännedom i arbetssätt, organisationsstruktur och relevanta tekniska lösningar för att uppfylla era behov - skräddarsydda efter era förutsättningar. Vi driver implementationsprojekt av nya system och kommersiella projekt för att utveckla era digitala affärer. 

 

Läs mer

Upphandling & Rådgivning 

Letar ni efter en ny e-handelsplattform? Eller en ny partner för trafikanskaffning? Vi hjälper dig att definiera era  behov och ta fram en optimal lösning för er väg framåt. 

 

Läs mer

 

Strategi

NOOS team omvandlar affärsmål till konkreta strategier. Vårt strategiarbete startar alltid med en djupgående analys för att kartlägga affärsmål, utmaningar och möjligheter. Vi analyserar hur bolaget i sin helhet har strukturerat sig för en digitalisering, förändring  eller vidare expansion.  Vi är specialiserade på följande områden;  

  • Trafikstrategi

  • CRM-strategi

  • Försäljningsstrategi

  • Go-to-market

  • Business case

  • Definition av affärsmål

  • Marknadspositionering

Läs mer

Clients

bottom of page