Perswall

Perswall grundades år 2006 och tillhör företagsgruppen Embellence Group, som har över 100 års erfarenhet inom tapetbranschen. NOOS har fått förtroendet att vara med från start i onlinesatsningen för varumärket Perswall och har varit ansvariga för att driva teknisk och kommersiell utveckling.

image 16.jpg

Screening

Arbetet med Perswall påbörjades med en omfattande Screening av den dåvarande uppsättningen av site och affärsmodell. Där identifierade vi hur marginalen kunde förbättras och hur vi samtidigt kunde öka försäljningen. Med en tight tidsplan samt begränsad budget skulle arbetet utföras i nuvarande teknisk miljö – detta för att påvisa att vår strategi fungerade och därefter få möjlighet till utökat förtroende.

Strategi

Vi formulerade en strategi utifrån genomförd Screening kopplat till Perswalls finansiella målsättning. Sammanfattat bestämdes vilken teknisk utveckling som skulle prioriteras, val av medieköpsstrategi, tredjepartsresurser och vilken typ av organisation som är nödvändig för att möjliggöra tillväxten. Vår strategi fokuserar på e-handelsaffären och dess omkringliggande faktorer. Varumärkespositionering ansvarade Perswall för. 

Förstudie

För att möjliggöra den funktionalitet vi ansåg avgörande för målsättningen, gjordes en förstudie om vilka åtgärder som skulle prioriteras och hur dessa skulle utföras. Det innebar att sidan som Mr Perswall låg på behövde lyftas till en ny version av plattformen. Projektet löpte därefter enligt en iterativ process.

Projekt

Projektet bestod av att samordna följande resurser och system för att säkerställa produktflödet, transaktionellt flöde samt kundflöde.​
 

•  Kravställning ERP

•  Kravställning CMS 

•  Kravställning UX/UI

•  Kravställning/Uppsättning av PIM

•  Helhetsansvar för slutprodukt 

•  Projektet levererades under fyra intensiva månader.

Kundens
utlåtande

När vi bad Perswalls Business Unit Director om ett utlåtande beskrev hon samarbetet enligt följande:

I arbetet med att transformera Perswall som tapetvarumärke och utveckla affärsmodellen till att bli digital fullt ut, behövde vi kompetens, kunskap och stark förståelse för hur den komplexa utmaningen skulle lösas kostnads- och tidseffektivt. 

Vi valde att samarbeta med NOOS Digital för att få en helhetslösning anpassad utifrån våra behov gällande allt från sajtutveckling och projektledning till ren datadriven analys. Arbetet har innefattat både strategi och operativt arbete – alltid med Perswall och våra kunder i fokus.

“NOOS Digital bidrar alltid prestigelöst med gedigen kompetens, enormt engagemang och kommersiellt fokus. I samarbetet har alltid deadlines respekterats och genomförandet har hållit högsta nivå. Addera även humor och omtanke, vilket gör att energi infinner sig i varje möte!"

Projektet har drivits med enkelhet i fokus och en filosofi om att löpande validera tesen. Därför betraktar vare sig vi eller Perswall detta som ett avslutat projekt, utan istället ett löpande förtroende där vi bidrar med kravställning på både kort och lång sikt. Detta i kombination med att Perswall prenumererar på vår rapport för att styra affären framåt.

Summering

Projektet lanserades i april 2021 och affären växte med 70%, vi ser med respekt på utvecklingen och lärandet i hur vi fortsatt driver denna tillsammans med teamet på Perswall med hjälp av vår månadsrapport.
Vi tackar Perswall för förtroende och ser fram emot ett fortsatt samarbete.

Se mer hos Perswall

Work with us

Anton Peterson (CEO)


+46 709 75 00 27
anton@noosdigital.com

Visit us


Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm
Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås

©Noos digital AB