top of page

KPI-Ramverk

NOOS sätter upp ramverk för er affärs där vi säkerställer optimala och relevanta uppföljningsmöjligheter. Nyckeltalen rör sig från det övergripande North Star KPI ner till respektive del i organisationen och, vid behov, ned på individ- och daglig nivå för att nå bolagets totala strategiska agenda. Vi stöttar också i processen kring hur vi aggregerar data och hur spårningen av datapunkter skall utvärderas i relation till de framsteg som görs mot att uppnå bolagets specifika mål och syften. 

På NOOS erbjuder vi en unik KPI-ram speciellt anpassad för e-handel med grund i det strategiska affärsfokuset. Dessa nyckeltal ger er en tydlig bild av hur ni presterar online och vad ni behöver förbättra för att öka er försäljning och nå era mål på kort och lång sikt.

Vårt erfarna team hjälper er att etablera tydliga mål och syften, välja lämpliga mätvärden och regelbundet övervaka och analysera data för att fatta informerade beslut. Vi kommunicerar också resultaten till relevanta intressenter och hjälper er att använda insikterna för att göra justeringar och förbättringar i era processer och praxis.

Med NOOS starka förståelse för era mål och syften, samt vår förmåga att identifiera och spåra de mätvärden som är mest relevanta för att uppnå dessa mål, kan vi garantera att ni får den information och insikt ni behöver för att ta datadrivna beslut och driva kontinuerlig förbättring. Det är för oss av största vikt att er organisation är införstådda i varför vi tittar på respektive nyckeltal för att transferera kunskap till ert team. 

NOOS säkerställer att ni har det verktyg ni behöver för att nå era mål och se konkreta resultat. Kontakta oss idag för att diskutera era behov och hur vi kan hjälpa er att nå era e-handelsmål genom tydliga styrmål och KPI-ramverk.

Metod

bottom of page