top of page

Lojalitet 

Skapa lojala och återkommande kunder i er digital affär genom en tydlig strategi med er förstapartsdata dess insamling. Vi på NOOS har mångårig erfarenhet av lojalitetsarbete för digitala affärer och omnikanal i både liten och stor skala. Lojala kunder är en av de viktigaste beståndsdelarna vi har för att skapa långsiktigt hållbar tillväxt och lönsamhet. 

 

Genom att minska beroendet av nykundsanskaffning och kostnaden relaterat till att förvärva nya kunder etablerar vi en långsiktigt mer hållbar organisk strategi som innebär både en högre försäljning men också lägre kostnad. Enligt oss på NOOS är detta en av nycklarna till lönsamma digitala affärer på både kort och lång sikt.

Metod

En stark och hållbar strategi för ökad lojalitet hos kunder grundar sig att först och främst förstå kunden, dess beteende och dess behov. Att vara en del av något och känna sig sedd är en av de starkaste drivarna vi människor upplever vilket också är en viktig del i tankesättet i att skapa en lojalitetsstrategi i ett digitalt klimat som i grunden är relativt flyktigt.

Vi på NOOS utgår alltid från kunden och dess behov. Därmed ligger en lojalitetstrategi väldigt nära en målgruppsanalys och analys av nuläget i er digitala affär där förutsättningarna alltid ser olika ut. Därefter delar vi normalt sett in kundbasen i ett antal segment som vi bearbetar i kommunikation på olika sätt för att skapa ett personaliserat budskap efter preferenser. 

Arbetet handlar också om att skapa rätt tekniska förutsättningar för att nå våra kunder på rätt sätt, på rätt plats och vid rätt tillfälle. Varje verksamhet kräver olika former av verktyg där CRM-system, plattformar för gamification och marketing automation är viktiga beståndsdelar för många bolag men långt ifrån alla. Vi på NOOS ser till din verksamhets reella behov och anpassar rekommendation och väg framåt därefter. 

Vi har möjligheten att ytterligare stötta efter ett genomfört strategiarbete som projektledare i syfte att sjösätta er nya strategi och överföra kunskap till er organisation som har som uppgift att långsiktigt förvalta, utveckla och optimera strategin i det dagliga arbetet. Det är också vanligt att vi tar en roll som löpande rådgivare i arbetet med optimering och som bollplank vid större förändringar.

Låt oss diskutera hur ni kan effektivisera er lojalitetsstrategi och öka andelen återvändande kunder i kombination med att kostnadsbespara över ett kort möte.

 

bottom of page