top of page

Målgruppsstrategi

I grunden handlar vår målgruppsstrategi att identifiera och skapa specifika kundsegment relevanta för er affär. Vi utgår från intern och extern data för att identifiera och förstå olika typer av kunder och sedan använda informationen som grund i kommunikations- och marknadsföringsplaner som är mest effektiva för att konvertera dem till betalande kunder.

 

I detta arbete lägger vi stor vikt vid att beakta olika generationers beteenden samt digitala trender.  Utifrån uppdaterad och relevant data samt insikt utvecklar vi tydliga målgrupper för er att rikta er mot och därmed skapa en effektiviserad och optimerad väg mot betalande kunder.

Metod

NOOS arbete utgår från analys och identifiering av nuvarande målgrupp och vilka kunder er affär i största utsträckning vänder er till idag.

Kunderna delas sedan in i olika kategorier baserat på köpfrekvens, volym och lönsamhet där nästa steg handlar om att analysera hur vi ska närma oss varje kategori av kunder med  kommunikation, marknadsföring och kanal. Vi jämför följare med köpande kunder och kan identifiera tydliga differenser i termer av demografi, intressen och beteende. NOOS arbete och fokus övergår vid detta stadie till att konvertera kunderna från följare och besökare till betalande kunder. Inom kundgrupperna skapas differentierade fokus på utveckling samt förvaltning. Vi har möjlighet att genomföra arbetet på en global nivå och översätta våra metoder anpassade till varje specifik marknad. 

I kombination med ovan insikter tar vi stor hänsyn till varumärkets syfte och profil genom att använda både analytiska färdigheter och "mjuka värden".  I NOOS metodik utgår vi i grunden från generationer och trender. Vi anser att det är otroligt viktigt att väva in fler faktorer i arbetet än endast faktorer som kön, ålder och demografi. För att förstå din kund och din kunds behov krävs snarare ett större fokus på generationer och intressen. Alla generationer växer upp och påverkas gradvis av omkringliggande faktorer och trender. Dessa trender är också olika beroende på varifrån i världen du befinner dig och är uppväxt. Genom att gå djupare i dess faktorer skapar vi en större och mer relevant bild av våra potentiella kunder och vad som skapar intresse i affären eller marknadsföringen. 

Som resultat av vår analys paketerar vi en rekommendation om målgrupp/er, dess volym, potentiella intäkt och LTV (Life time value) samt kostnad för anskaffning (CAC). Dessa faktorer förs sedan med fördel vidare till en marknadsföringsbudget.
bottom of page