top of page

Målgruppsstrategi

Med den tilltagande konkurrensen på dagens e-handelsmarknaden krävs hög precision i erbjudandet, och för att kunna erbjuda rätt produkt, på rätt plats, vid rätt tillfälle krävs även en god förståelse för vilka mottagarna är. Vi på NOOS ser en välutvecklad målgruppsstrategi som en förutsättning för att bedriva affär på ett kostnadseffektivt sätt och med hög precision, och har stor erfarenhet av att nyttja befintlig data samt målsättning för att kartlägga målgrupper och prioritera mellan dessa.

En tydlig segmentering ger
också tydlig riktning

NOOS tror på ett datadrivet arbetssätt utmed hela e-handelsaffären. En målgruppsstrategi grundas i regel på ett antal segment som definieras utifrån kombinationer av variabler rörande demografi, ålder, intressen, geografi, köpbeteende, önskemål och liknande. Baserat på tillgänglig data formar vi oss en bild av hur målgruppen sett ut historiskt, huruvida den förändrats eller inte, samt vilka delar av kundbasen som är mest kritiska för de givna målsättningarna. På detta sätt kan vi förstå vilka attribut de viktigaste kunderna har, och hur de beter sig i förhållande till affären. Kanske ser vi att de kunder med bäst marginal i regel befinner sig inom vissa geografiska områden, är i ett visst åldersspann, och är överrepresenterade i försäljningen av en viss produktkategori.

 

Med detta som bakgrund kan vi prioritera våra resurser kopplade till bearbetning utifrån affärens övergripande mål såsom tillväxt på specifika marknader, omsättning, marginal eller liknande. Vi utformar gemensamt en plan för hur vi ser på de olika segmentens roll i affären och hur vi når de kunder vi betraktar som mest värdefulla. I detta spelar datatillgången en mycket viktig roll, i synnerhet i samband med ett ökat fokus på förstahandsdata i och med att cookies fasas ut som trackingverktyg. I kartläggning av målgrupper är vi givetvis också behjälpliga med att ta fram en strategi för vilka datapunkter affären behöver för att öka förståelsen för kundbasen, samt hur vi säkerställa att dessa samlas in och bearbetas.

Impact - så bidrar målgruppstrategin till en bättre e-handelsaffär
 

Vunnen förståelse för våra olika målgrupper är positivt, men det väsentliga i sammanhanget är vad vi gör med insikterna. I ett holistiskt perspektiv på e-handelsaffären bör detta påverka hur vi jobbar i flera dimensioner av affären. Vi på NOOS ser ofta att denna typ av övning har direkt positiv påverkan på följande områden:

 

  • Kundanskaffning

  • Kundvård och CRM

  • Kommersiell strategi

 

Genom att utnyttja insikter om våra primära målgrupper kan vi föda externa marknadsföringskanaler med data i syfte att bedriva en mer precis marknadsföring, vilket ofta leder till lägre kundanskaffningskostnader, bättre varumärkesmedvetenhet såväl som ytterligare insikter i målgruppernas respektive preferenser. Vi kan också skapa differentierade kundresor utifrån de olika målgrupperna för att behålla våra kunder längre, och förmå dem att köpa mer. Vi kan också identifiera vilka delar av sortimentet som bör prioriteras framåt.

 

Effekterna av en välunderbyggd målgruppsstrategi är långtgående, i synnerhet när den blir en långsiktig del av affärens arbetssätt. Tveka inte att höra av er till oss om ni står i begrepp att se över er målgrupp, eller om ni vill veta mer om vårt perspektiv på dessa frågor.

bottom of page