top of page

Mediabudget  

Vi på NOOS stöttar er i processen vid framtagning och beräkning av en mediabudget och avsätta rätt medel för er totala marknadsföring. Vårt team har lång erfarenhet av budgetarbete med både givna förutsättningar och från blankt papper. Vi arbetar mycket nära er som kund under processens gång och levererar en anpassad budget för era behov med en tydlig riktning mot er målbild.

Metod

I ett budgetarbete krävs ett nära samarbete och en stor förståelse för målbild och förutsättningar. Därför inleds vårt arbete alltid med en kartläggning och workshop av nuläget för att förstå vad vi utgår ifrån. Därefter definieras målbild med affären och ekonomiska förutsättningar innan vi startar arbetet med att skapa en effektiv och optimerad budget. 

Budgetarbetet sker stegvis och utifrån ett datadrivet perspektiv där målbilden för oss på NOOS är att hitta en optimerad väg för er budget och era investeringar på kort och lång sikt. Vid färdigställt budgetarbete levererar vi samtliga dokument och beräkningsunderlag samt en presentation. 

På NOOS ligger fokus på att hjälpa våra kunder att lyckas genom att tillhandahålla expertkompetens inom flera vertikaler inom digital handel.  Intresserad av veta mer hur vi arbetar med budget och budgetallokering? Kontakta oss så lyssnar vi gärna på era utmaningar och idéer. 

bottom of page