top of page

Oberoende rådgivning

Vi på NOOS är specialiserade på att hjälpa företag att navigera genom det ständigt föränderliga landskapet av tekniklösningar och systemparker för e-handel och digitala affärer. Faktorer som funktionalitet, kostnader, skalbarhet, säkerhet, användarvänlighet och integrationsmöjligheter skall tas hänsyn till för att välja en långsiktigt hållbar och stabil teknisk plattform anpassad efter era behov. Vi tror på att erbjuda våra kunder oberoende rådgivning för att hjälpa dem att fatta de bästa besluten för just dem genom skräddarsydda råd baserade på deras specifika behov.

Hur jobbar NOOS med oberoende rådgivning?

Vi på NOOS har gjort ett stort antal projekt i att definiera och upphandla rätt plattform efter affärskrav och behov. Alla affärer har unika affärskrav och karaktäriseras av olika möjligheter beroende på affärsmodell. Vi på NOOS har en djup förståelse för de reella behoven och vad för teknik vi bör implementera för att få ut maximalt ur affären. 

Vi arbetar strukturerat och transparent genom fyra faser:

  • Discovery

  • Detailing

  • Implementation

  • Evaluation

 

Dessa faser är baserade på välkända modeller i kombination med modeller vi själva tagit fram. Det är vid identifiering och upphandling av ett nytt system viktigt att vi skapar en helhetsbild på kort och lång sikt för att ge er som kund ett fullständigt case på vad det innebär att implementera det ena eller andra alternativet. Vi på NOOS ser även till att alltid hålla oss uppdaterade om de senaste trenderna och tekniska innovationerna, så att vi kan ge våra kunder de senaste och mest relevanta insikterna.

Discovery  - En oberoende utredning

I discoveryfasen sker kartläggning av nuläge, önskad målbild och de utmaningarna och behov ni har idag. Därefter arbetar vi på NOOS aktivt med att identifiera lämpliga systemval genom att på detaljerad nivå jämföra ett antal alternativ. Vi arbetar med en modell vi tagit fram för poängsättning utifrån era affärskrav samt bygger ekonomiska business case för respektive valmöjlighet. I fasen utreder vi dessutom lämplig partner för implementation av systemet och får därmed en total kostnadsbild och uppskattning av projektets storlek.

 

Vid färdigställd kartläggning framställer NOOS en rekommendation till er som kund att ta ställning till innan vi går vidare till nästa fas i "Detailing". 

Detailing - Detaljering och specifiering av projektet

I detailingfasen av projektet har vi tillsammans med er som kund kommit fram till ett bra tekniskt val och enats om en kostnadsbild samt budget. Nästa steg är att tillsammans med vald implementationspartner inleda en detaljering och roadmap av projektet. Under fasens gång är ambitionen att framställa en projektplan samt skapa en gemensam bild av eventuella risker och möjligheter under projektets gång. NOOS arbetar i denna fas nära både kund och övriga parter i projektet vilket ställer höga krav på kommunikation och transparens. Två viktiga ledord för oss när vi driver projekt. 

När projektet har detaljerats och en tydlig väg framåt har skapats tillsammans med samtliga parter startar arbetet med implementation där NOOS roll övergår till att projektleda arbetet åt kund för att säkerställa genomförande enligt tidigare överenskommelse.

Implementation - Projektledning 

 

Under projektets implementationsfas tar vi på NOOS ägandeskap över projektets genomförande åt er som kund. Vi kravställer samtliga aktörer i projektet för att nå önskat läge och maximal utväxling. Vi har lång erfarenhet av att projektleda implementationer och känner mycket väl till både fallgropar och möjligheter under projektets gång. För er som kund säkerställer vi att projektet går snabbt och med minimala budgetavvikelser. 

​Att använda en extern projektledare från NOOS ger er en långsiktig kvalitetsstämpel på projektet och framtida användande av era system.

 

 

Evaluation - uppföljning & utvärdering

​Efter lyckad implementation stöttar vi på NOOS i coaching och ytterligare optimering i de system ni implementerat. Genom att överföra kunskap till organisationen skapar vi rätt förutsättningar för korrekt och optimalt användande av era nya verktyg. 

Intresserad av att veta mer eller går ni i tankar om nya system? Hör av er till oss för ett möte. Vi lyssnar mer än gärna på era utmaningar och möjligheter.

bottom of page