top of page

40% tillväxt i Oktober för NOOS kunder

Strukturkapital och god planering driver stark tillväxt i förhållande till marknaden. Vi på NOOS har sammanställt insikter om utvecklingen bland våra kunder och vad som kategoriserar framgångsrikt utförande i ett tuffare klimat. Totalt ser vi bland våra kunder en tillväxt online om 40% under oktober och 12% i år. 

(Grunddata kommer från ett stort antal aktörer över flera branscher och marknader med hänsyn taget till anonymisering och exkludering av ytterlighet av extrem tillväxt)

Ehandel i oktober -16%

Organisationer som lyckas väl i ett tuffare klimat har över tid arbetat med strukturerad planering av "go to market"-planering, infrastruktur för förbättrade dataflöden, way-of-working och tydlig prioritering av utvecklingsagenda. Arbetssätt och planering är en nyckelfaktor för framgångsrikt utförande, något som tar tid och kräver tålamod. 

 

I arbetsgången med våra kunder arbetar vi över tid aktivt med planering som tar hänsyn till samtliga delar från sortiment till teknik. Att ta hänsyn till dessa faktorer är fundamentalt för att skapa en bra marknadsplan och utrullning av affären i marknadsföring. Planeringsprocesser skall också ta hänsyn till försäljningsmönstren över helåret för att skapa rätt tajming i erbjudandet där exempelvis Black Week som för många handlare är en stor försäljningsperiod bör planeras mycket tidigare än andra aktiviteter och med hänsyn till fler faktorer. 

Vi nyttjar i planeringsarbetet ofta vår "Strategical-to-operational" triangel för att identifiera respektive kunds behov, därifrån planerar vi grundligt hur respektive steg i funneln skall lanseras för att få önskade effekter på kort och lång sikt.

 

Efter genomförd plan övergår arbetet till strukturerad uppföljning och insikter som över tid skapar en förståelse för långsiktig trend utifrån strategiskt utsatt riktning. Under arbete med insikt och analys är det av högsta vikt att datastrukturer och spårning är korrekt uppsatt. Nedan är konkreta exempel hur vi redovisar försäljning och inhämtning av trafik med hänsyn taget till långsiktig trendkurva.

Aino templates .png
Aino templates  (1).png

Löpande optimering av kanaler, site och budget sker baserat på efterfrågan, lagernivåer, försäljningsutfall i förhållande till prognos och föregående år. Tillsammans med övrig organisation hos kund sker optimeringar löpande med fokus på förståelse varför vi genomför eventuella förändringar. Det är en nyckel att vi i organisationen förankrar förståelse för dessa processer och skapar långsiktig hållbarhet oberoende av externa resurser. 

När vi prickar rätt med åtgärder baserat på våra datadrivna insikter lyckas vi skapa fina indextal mot prognos och föregående år likt nedan exempel.

Aino templates  (2).png

Sammanfattningsvis: 

  • Arbeta med tydliga planeringsprocesser i god tid. 

  • Definiera syftet med er affärsplan, annonsering och marknadsplan med hänsyn till sortimentet och kanalval. 

  • Ta hänsyn till hela affären. Det är lätt att stirra sig blind på enskilda element eller siten i sig. 

  • Arbeta aktivt med kunskapsöverföring och transparens inom organisationen. Varför tar vi de beslut vi gör? Vart är vi på väg? 

Vill du fördjupa dig ytterligare kan du läsa  två artiklar på ämnet som fokuserar på hur man bygger hållbar tillväxt övertid, här. Samt en artikel kring vilka metoder som är lämpliga i ett tuffare klimat, läs här

Vill du veta mer om hur du kan installera detta arbetssätt hos din affär? Kontakta oss på contact@noosdigtial.com 

©Noos digital AB

bottom of page