top of page

Process & Organisation 

Varje organisation är unik och likaså deras utmaningar . Därför fokuserar våra managementkonsulttjänster på att utveckla skräddarsydda lösningar för att hjälpa företag att optimera sina verksamheter och nå sin fulla potential. Processutveckling inom digitala affärer blir allt viktigare i takt med att företag strävar efter att förbli konkurrenskraftiga i ett snabbt föränderligt digitalt landskap.

 

Vårt team av erfarna konsulter specialiserar sig på organisations- och processutveckling och arbetar tillsammans med er för att förenkla interna processer, förbättra effektiviteten och driva tillväxt. Oavsett om du vill förbättra kundservice, öka produktiviteten eller minska kostnaderna kommer vårt anpassade tillvägagångssätt att hjälpa dig att nå önskat läge.

Metod

Ständig utveckling och optimering är en kritisk aspekt av modern digital affärstransformation. Företag som effektivt kan designa, implementera och optimera sina processer skapar en stark konkurrensfördel, förbättrar kundupplevelser och driver operativ effektivitet.

 

Vi på NOOS arbetar nära våra kunder för att förstå deras specifika behov och krav. Vi använder ett datadrivet tillvägagångssätt för att identifiera områden för förbättringar och möjligheter till innovation, utnyttja den senaste tekniken och bästa praxis för att designa och implementera anpassade processer som driver långsiktig hållbarhet och framgång. 

 

En av de viktigaste aspekterna i arbete med process- och organisationsutveckling är att kartlägga nuläge och önskat läge för er verksamhet. Därefter arbetar vi nära er organisation för att med hänsyn till organisatoriska och affärsmässiga förutsättningar implementera nya way of working med minimal störning av den dagliga verksamheten. Vårt processarbete sträcker sig både över operativ coaching och processdokumentation där vi stärker implementationen ytterligare genom rollbeskrivningar och kartläggning av framtida eller nuvarande resursbehov. 

  • Kartläggning av nuläge 

  • Kartläggning av önskat läge 

  • Förslag på processmodell 

  • Riskanalys

  • Organisationsanalys och ev. rollförändringar 

  • Långsiktig roadmap 

  • Implementation av processer

  • Coaching

De processer vi tar fram är flexibla och anpassningsbara för en långsiktigt skalbar verksamhet i olika faser och utmaningar. Vi på NOOS tar ett ansvar för både implementation av nya arbetssätt och under löpande optimering och finjusteringar.

 

Intresserad av att veta mer om hur er organisation kan arbeta mer effektivt för att nå era uppsatta mål och skapa bra resultat? Vi är alltid intresserade av att lyssna på era utmaningar, mål och planer framåt. Hör av er så tar vi ett förutsättningslöst möte.

bottom of page