top of page

Prisstrategi

Kommersiell planering för e-handel innebär att identifiera målkunder och deras behov, analysera konkurrens och bestämma de mest effektiva marknadsförings- och försäljningsstrategierna för att nå besökare och omvandla dessa till kunder. Processen hjälper företag att förstå hur man positionerar sina produkter eller tjänster på marknaden och fatta informerade beslut om prissättning, kampanjer och distribution.

Prissättning

Prisstrategi för e-handel är en viktig aspekt av kommersiell planering. Företagen måste beakta varors kostnad, marknadens efterfrågan och konkurrens när man sätter priser. En vanlig prisstrategi för e-handelsföretag är att erbjuda produkter eller tjänster till ett lägre pris än konkurrenterna för att öka försäljningen och marknadsandelen. Andra strategier inkluderar att erbjuda premiumpriser för högkvalitativa eller unika produkter, använda dynamisk prissättning för att justera priser beroende på marknadsförhållanden och införa lojalitets- eller medlemsprogram för att uppmuntra till återköp.
 

Det är viktigt att regelbundet testa och övervaka er prisstrategi för att effektivisera och optimera med löpande justeringar vid behov. Dessutom bör regelbunden analys av försäljningsdata ske för att förstå vilka produkter eller tjänster som är mest lönsamma och därmed fatta informerade beslut om prissättning och kampanjer.
 

Vi på NOOS är experter på att skräddarsy prisstrategier i det digitala landskapet och genomföra större prisanalyser för att optimera er prissättning.

Metod

Kommersiell planering

Vi översätter de insikter vi skapat om er affär till ett övergripande styrdokument innehållande planering för samtliga kanaler, budgetar och prisaktiveringar. Styrdokumentet skapas för att täcka samtliga dagar på året. Syftet är för att alla stakeholders ska ha total överblick av både kalender, budget och utfall. Därmed skapar vi en gemensam planering och ett nav som minskar risk för silos i er organisation.


Vid uppbyggnaden av planen samlar vi in intern och extern data för att skapa en datadriven och relevant struktur med kunden i fokus. Vi på NOOS deltar sedan i projektet att onboarda ramverket i organisationen och implementera metodiken och terminologin. På det sättet säkerställer vi ett effektivt arbetssätt och processmässigt optimerad användning för er organisation.
bottom of page