top of page

Skapa långsiktigt hållbart värde med en strategi för er förstaparts-data!

Möjligheter och förutsättningar för effektiv marknadsföring online förändras kontinuerligt med nya lagar, regler och uppdateringar. En tydlig och effektiv plan för hantering och en strategi för användning av er förstaparts-data minskar beroendet av förändrade förutsättningar och innebär i förlängningen att riskminimera i er marknadsföringsbudget.

Förstaparts-data är den kunddata ni samlar in direkt från era kunder med tillåtelse att processa och använda genom samtycke. Datan skapar möjligheter för tätare kundrelationer, kundkontakt, varumärkesbyggande samt förbättrad marknadsföring i externa plattformar. Det är också invärde i en kostnadseffektiv marknadsföringskanal att förlita sig på i tider där klickpriser ökar.

Blog Post.png

Diskussioner kring tredjeparts-datas tillgänglighet har duggat tätt efter inträdet av GDPR under våren 2016. Det blir allt tydligare att landskapet för digital marknadsföring och affärer kommer att få operera utan cookie-baserad tracking och tredjepartsdata på medellång och lång sikt. I och med dessa förändringar ökar behovet av att se över sin datastruktur samt insamling för att säkerställa långsiktigt hållbara samt framgångsrika digitala affärer.

Vi på NOOS Digital är av bilden att precision i marknadsföring, värde för kund och relevans blir allt viktigare och kommer vara en nyckel för att kunderna går med på att dela sin data. Undersökningar utförda av Google tyder på att Generation Z bryr sig mer om personalisering än integritet. Resultatet av att dela sin data är alltså viktigare än det faktum att man delar med sig av persondata. Struktur och en tydlig plan redan innan datan delas kommer därför vara av högsta relevans för att få behålla en kontakt.


De senaste åren har vi sett stora satsningar inom kundlojalitet där strategin ofta varit att binda upp kunden kring er affär och flytta mer försäljning till organiska eller billigare kanaler än sociala medier och sök. Här är rätt data i symbios med rätt strategi den verkliga nyckeln. Hur förflyttar vi en kund mer effektivt genom en köpresa, inklusive ett kostnadseffektivt retentionflöde och samtidigt skapar en så pass bra upplevelse att kunden inte vill handla hos några konkurrenter? En komplex fråga som aldrig varit mer i tiden än nu.

Givet rätt strategi som levererar insikter om kunden och köpresan kan vi i andra externa kanaler skapa mer kostnadseffektiva kampanjer. Det påverkar KPI:er som Lifetime Value (LTV) och Customer Acquisition Cost (CAC) och får ett stort monetärt värde på längre sikt. När värdet på kunden ökar och kostnaden för att få in en kund minskar kan vi motverka en finansiellt negativ effekt när priserna i betalda kanaler stiger och konkurrensen hårdnar.


Vi rekommenderar att börja med att fokusera på följande delar i det strategiska arbetet med er förstaparts-data:

  1. Säkerställ vilka datapunkter ni vill samla in och vad dessa skall användas till.

  2. Kartlägg barriärer för era kunder att dela med sig av deras persondata. Hur kan ni skapa förtroende och ge kunden en anledning till varför ni behöver mer data?

  3. Beräkna er gräns för lönsamhet i att förvärva kunder (CAC vs LTV).

  4. Skapa en strategi för att förvärva data genom effektiv lead-annonsering, undersökningar, inspiration och lärande.

  5. Arbeta aktivt med er data och håll den uppdaterad. Inneha inte data för sakens skull.

  6. Fokusera på relevans och värdeskapande för de kunder som delar med sig av persondata.

Vi på NOOS Digital är specialister på framtagning av strategier, processer och arbetssätt för effektiv och lönsam hantering av förstaparts-data. Vid ytterligare intresse och skräddarsydda lösningar för ert företag, kontakta oss.

Publicerad 2022-09-12

©Noos digital AB

bottom of page