top of page

Skapa rätt förutsättningar för den nya lagen om prisinformation.

Under September 2022 trädde en ny lag i kraft gällande prisinformation i syfte att skapa transparens för konsumenten. Lagen är ett resultat av nya EU-direktiv och del av en mängd nya konsumentskyddsregler för att modernisera konsumentskyddet i en digitaliserad miljö. Lagen gäller samtliga företag som säljer produkter till konsument men gäller inte varor som snabbt kan förändras eller bli gamla (ex. färskvaror).

Lagen ställer tydliga krav på hur företag bör framställa pris, i synnerhet online, för att ge konsumenten en transparent och rättvis bild kring prisbilden för att ta korrekta köpbeslut. Vid en prissänkning skall det lägsta priset tillämpat de senaste 30-dagarna anges som referenspris i närheten av priset och ordinarie pris. Om produkten funnits mindre än 30 dagar skall istället det lägsta pris sedan produkten började säljas tillämpas.

“Om en produkt tillhandahålls med angivande av att priset har sänkts ska även det tidigare priset anges. Det tidigare pris som ska anges ska vara det lägsta pris som näringsidkaren har tillämpat för produkten under de senaste 30 dagarna före prissänkningen. Om priset under denna tid har sänkts gradvis, ska i stället det pris som gällde före den första prissänkningen anges.” (Källa: Riksdagen, Prisinformationslag 2004:347)

De nya reglerna skapar behov av tekniska och kommersiella lösningar i hur vi beräkningar priser i bakomliggande system samt, i en rabattintensiv affärsmodell, använder oss av aktiveringar generellt. Exempelvis räknas inte personliga erbjudanden (om det ej i realiteten riktas till alla) in i dessa direktiv vilket vilket minskar komplexiteten något i det tekniska regelverket. 

 

Vi på NOOS noterar att många företag och e-handelsleverantörer är oförberedda på dessa förändringar och har därmed svårighet att följa de nya direktiven. Det kräver teknisk uppsättning och förberedelse för att hantera regelverket i kombination med att de genererar visuella förändringar på site som i sin tur kan leda till övergripande designförändringar av produktdetaljsidan. Pris är en vital del av affärer och utan en tydlighet i hur vi kommunicerar pris kommer vi se en ökad “drop out” samt lägre konverteringsgrad. Det är därför av högsta vikt att göra dessa förändringar på ett genomtänkt och strukturerat sätt för att inte skapa långsiktiga problem eller påverka försäljningen negativt. 

 

Vårt team på NOOS har erfarenhet av att implementera dessa förändringar på ett effektivt sätt med hänsyn till olika förutsättningar och uppsättningar. Vill du veta mer? Kontakta oss!

Publicerad 2022-09-27

©Noos digital AB

bottom of page