top of page

Sociala medier 

Sociala medier har på senare år blivit en allt viktigare del i digitala affärer både genom att sprida räckvidd, konvertering och framförallt varumärke. Med en tydlig idé och strategi om vad syftet med sociala medier är för er affär kan vi linjera organiska och betalda kanaler för att skapa en kraftfull effekt. Vi på NOOS är experter på att definiera och ta fram en tydlig plan för era sociala medier med hänsyn taget till övriga förutsättningar. Vi arbetar dedikerat efter ett holistiskt perspektiv där sociala medier är en viktig byggsten i att skapa en stark total. 

Metod

Vi människor spenderar mer och mer tid i sociala medier vilket gör kanalerna till viktiga delar i en total marknadsföringsstrategi. Där vi spenderar tiden är också där vi blir influerade samt inspirerade och därmed påverkade. Därför är sociala medier en viktig kanal i att påverka våra framtida kunder och besökare till att ha oss i åtanke när de tar ett köpbeslut och hålla oss "top of mind". 

NOOS metod grundar sig i att definiera ett tydligt syfte med respektive kanal som ligger i linje med våra övergripande affärsmål. I ett tidigt skede i arbetet med sociala medier kartläggs beroenden och hur vi kompletterar övriga kanaler med vårt arbete i social. 

Vi stöttar i hela processen från måldefinition, strategi, kanalval, budget och uppsättning för optimerad användning. Genom att investera i en tydlig strategi i sociala medier skapar ni varumärkeskännedom, engagemang och långsiktigt stabila intäkter. Vi hanterar ett stort antal kanaler inom social genom våra ramverk och upparbetade erfarenhet. 

  • Meta (Facebook & Instagram)

  • Pinterest 

  • TikTok

  • Snapchat

  • Youtube 

Vill ni veta mer hur vi arbetar med sociala medier och vad vi kan bidra med till er verksamhets långsiktighet och stabilitet? Kontakta oss så tar vi ett kort möte och lyssnar i till era funderingar och utmaningar. 

 

  

bottom of page