top of page

Våra tjänster

Vi på NOOS vet att den digitala miljön i form av system, strategier, specialister och byråer lätt kan framstå som en djungel. Att navigera mellan dessa blir lätt överväldigande samtidigt som ni behöver monitorera och hantera dagens utmaningar och försäljning. Vi hjälper till att kartlägga och förstå affärsbehovet, understödja med analys för att sedan säkerställa rätt strategi som tar affären framåt och levererar långsiktigt hållbara, positiva resultat.

 

Med effektivitet och transparens som ledord, skapar vi rätt förutsättningar för dina investeringar samtidigt som du kan fokusera på din dagliga affär.

När vi startar ett strategiarbete tillsätter vi ett team av seniora konsulter och partners. Arbetet utgår från en metodik med NOOS beprövade ramverk, workshops och måldefinition. Tillsammans med er skräddarsyr vi en väg framåt för att nå de mål som ni har definierat för er verksamhet, eller som vi tillsammans har identifierat under strategiarbetets uppstart. NOOS strategiska synsätt tar utgår från ett holistiskt perspektiv och syftar till att uppnå uppsatta affärsmål. NOOS formulerar strategier som sträcker sig över alla våra specialistområden i en total affärsstrategi men kan också fokuseras på specifika områden efter behov. Genom NOOS får du tillgång till strategisk expertis och erfarenhet inom digitala affärer. Vi hjälper dig att skapa en tydlig väg framåt för att nå dina affärsmål.
Vi vet av erfarenhet att det kan vara svårt att hitta rätt tekniska verktyg i djungeln av olika system som dessutom är under ständig utveckling. Låt NOOS hjälpa er att hitta de verktyg som passar bäst för er verksamhet. Med många års erfarenhet av det tekniska landskapet kan NOOS ge er en oberoende bedömning anpassad efter era behov genom våra projektfaser Discovery, Detailing och Implementation. Processen sträcker sig över att hitta rätt system och samarbetspartner, där vi i implementationsfasen erbjuder att ta ett fullt ägandeskap över implementationen som er projektledare. TIllsammans med NOOS får ni tillgång till rätt expertis och erfarenhet av att hitta de tekniska verktyg som passar er verksamhet. Vi hjälper dig att navigera i det tekniska landskapet och presenterar lösningar som passar just era behov.
Vi har lång erfarenhet av att leda projekt inom en mängd områden, såsom att implementera nya tekniska lösningar, kravställa leverantörer, leda operativa team, agera produktägare och implementera strategier. Beroende på infallsvinkeln i projektet, mognadsgrad och affär använder vi oss av relevanta och välkända metoder och ramverk. I arbetet med projektledning är transparens och tydlighet två vitala delar för oss. Att inkludera er i projektverktyg och kommunikationskanaler är en självklar del av NOOS strategi för att säkerställa att projektet blir framgångsrikt. Genom att följa progressen tillsammans kan vi se till att alla resurser håller sig uppdaterade och inkluderade i den gemensamma målbilden som kan följas även efter att projektet är överlämnat till er organisation. Vi hjälper er att få ut mesta möjliga av era projekt och visioner.
Vi hjälper er att hitta potential för tillväxt och besparing i din digitala affär med målet att skapa långsiktigt lojala kunder. Vi stöttar er i allokering och optimering av er marknadsföringsbudget för att nå utsatta måltal. Under samarbetet säkerställer vi att era resurser inhouse och externa parter följer er uttalade strategi utifrån ett anpassat KPI-ramverk och att rätt förutsättningar finns för analys och uppföljning. Vi arbetar över hela det digitala spektrat av kanaler, oberoende storlek eller mognad på er affär.
Genom en holistisk metod fördjupar vi insikter inom pris, supply chain, teknik, kund, marknad och sortiment för att hitta potential i er affär och det strategiska arbetet. NOOS hjälper er att konkretisera stora datamängder från olika källor och väger påverkan och effekt på er affär mot investering. Analyser av marknaden och det totala erbjudandet ställs i relation till sortiment, kunddata och kundbeteende genom hela köpresan. När analysfasen är klar har NOOS möjlighet att projektleda implementationen av resultatet och de strategiska råd baserat på funna insikter. NOOS hjälper dig att hitta potential och växande möjligheter i din affär.
NOOS Digital due diligence kan komma i flera holika format. En holisitsk bild av samtliga delar i affären eller isolerat till områden som site, CRO, trafik, organisation och process. Vår Digitala DD gör det möjligt att att fatta informerade affärsbeslut, såsom ett förvärv eller en större investering inom digitala affärer. NOOS experter har kunskap och kompetens att undersöka dessa delar och skapa en välutformad, användarvänlig och optimerad analys som är enkel att tolka med tydliga rekommendationer.

I processen utvärderar vi noggrant företagets teknologi och online-närvaro inklusive site, sociala medier och andra digitala tillgångar. Genom att genomföra en digital due diligence kan vi skapa en djup förståelse för ett företags digitala strategi, online-rykte samt potentiella risker och potential. 
Vidare granskar vi företagets säkerhetsåtgärder och IT-infrastruktur för att säkerställa att den är tillräckligt skyddad mot potentiella hot, såsom hacking eller databrott. Det kan hjälpa till att identifiera eventuella sårbarheter och säkerställa att företagets digitala tillgångar är säkra på kort och lång sikt. NOOS digital due diligence en avgörande steg i beslutsprocessen för affärens strategiska roadmap internt eller vid ett förvärv för att identifiera risk och potentential.
 • Oberoende rådgivning

 • Discovery E-Commerce

  • CRM

  • E-Com

  • MA

  • Search

  • Personalization

  • CMS

  • PIM

  • ERP

 • Detaljering​

 • Budget & Business case

 • Cut-over-plan
 • Digital transformation

 • Implementation av kommersiella strategier

 • Turn around case

 • Acceleration

 • Byte av teknisk infrastruktur

 • Coaching

 • Produktägare
 • Kanalmix

 • Upphandling

 • KPI-styrning

 • Mediabudget och budgetallokering

 • Tracking

 • Sociala medier

 • CRM

 • Pris & Sortiment

 • Supply chain-analys

 • BI & Datamodellering

 • Kundinsikter & Målgrupp

 • Marknadsanalys
 • 360 E-com audit 
 • On site analysis 
 • CRO 
 • Marketing performance 
 • Organization and process
bottom of page