top of page

Tracking   

Korrekt spårning är en grundpelare i ett datadrivet arbetssätt och tillåter välgrundade beslut för er organisation. Vi på NOOS arbetar tillsammans med er för att säkerställa att de nyckeltal vi följer i både den operativa verksamheten och på strategisk nivå går att lita på. Vi arbetar i både Google Analytics (UA samt GA4) och ett antal BI-system. Tillsammans skapar vi en 360-vy om er affär genom nyckeltal och ett väl definierat KPI-ramverk. 

Metod

Vår metod för säkerställning av spårning sträcker sig över flera faser i projektform där vi inleder arbetet med en behovs- och nulägesanalys. Analysen definierar affärens behov och på vilken nivå vi vill följa våra KPIer samt vilka som är mer relevanta än andra och varför. 

Efter vi definierat behovet för er verksamhet är nästa steg i processen att ta beslut om i vilka system vi följer vad alternativt om vi skall ha ett samlat system vi använder som "master" till er totala data. I ett sådant scenario aggregeras datakällor till en och samma vy och ger en tydlig överblick. Det kräver oavsett att vi säkerställer korrekt spårning i respektive system för att indatan skall bli korrekt. 

Vid genomförd översyn, definition och implementation av relevant spårning för er verksamhet är nästa naturliga steg att testa och optimera. Arbetet sker löpande och skapar djupare förståelse för eventuella avvikelser mot förväntat utfall samt konfiguration i hur vi visualiserar data. Detta för att skräddarsy framställan efter er verksamhets behov. 

Stegen är sammanfattningsvis enligt följande; 

  • Nuläges- & behovsanalys 

  • Verktyg och system 

  • Implementation

  • Testing 

  • Uppföljning och löpande optimering 

Vill ni ha stöttning i dessa processer eller funderar ni på om ni har rätt förutsättningar idag? 

Vi på NOOS lyssnar gärna på era funderingar och utmaningar över ett kort samtal eller möte! 

 

  

bottom of page