top of page

Upphandling av trafikbyrå  

Att ha rätt partner för att ta er affär till nästa nivå är i flera fall en svår och tidskrävande övning då landskapet är fullt av aktörer som är svåra att definiera skillnaden på. Vi på NOOS sätter oss på er sida bordet och guidar er genom landskapet för att hitta rätt samarbetspartner för ett lyckat samarbete. Vi har lång erfarenhet av byråupphandlingar från både linjeroller och som extern partner. 

Metod

Vår process för upphandling innefattar ett antal steg för att hitta rätt byrå för er som kund både när det gäller prestanda och samarbete. Byråerna i dagens landskap är många och karaktäriseras av olika synsätt och erfarenheter vilket gör landskapet svårnavigerat. Det är därför viktigt att säkerställa att det ligger i linje med förutsättningarna och möjligheterna för er affär. 

Vår process för upphandling av byrå innefattar följande steg; 

  • Analys av nuläge och utmaningar i er affär 

  • Definition av kravbild i samarbetet 

  • Identifiering av potentiella byråer 

  • Intervjuer av respektive byrå 

  • Presentation av alternativ för er som kund 

  • Pitch från utvalda byråer 

  • Beslut 

  • Prisförhandling 

  • Avtalssignering 

  • Onboarding

Därefter har vi på NOOS möjlighet att löpande stötta er i kravställan och optimering av hur er budgetspenderas i relation till utfallet. Genom löpande analys, optimering och kravställan säkerställer vi att pengarna investeras rätt och minskar risken för att spendera pengar på marknadsföring som inte ger effekt på kort och lång sikt. 

Intresserad av veta mer eller går ni i tankarna om att upphandla en byrå? Kontakta oss så lyssnar vi gärna på era utmaningar och idéer. 

bottom of page