Våra tjänster

Vi på NOOS vet att den digitala miljön i form av system, strategier, specialister och byråer lätt kan framstå som en djungel. Att navigera mellan dessa blir lätt överväldigande samtidigt som ni behöver monitorera och hantera dagens utmaningar och försäljning. Vi hjälper er att kartlägga och förstå era affärsbehov, understödja med analys för att sedan smida rätt strategi som tar er affär framåt och levererar långsiktigt hållbara, positiva resultat. Med effektivitet och transparens som ledord, skapar vi rätt förutsättningar för dina investeringar samtidigt som du kan fokusera på din dagliga affär.

Analys & Insikt

Hur presterar din digitala affär? Vår analys som vi kallar för Screening, går ner på djupet i er verksamhet för att identifiera förbättringspotential och skapa en tydlig strategi för vägen framåt. Givet vilken målbild och strategisk inriktning ni har prioriterar vi initiativ som skapar mest värde och avkastning på kort och lång sikt som förstärks med löpande analys för att stötta er i rätt beslut längs vägen. Vår Screening är uppdelad i tre delar där vi tillsammans tittar på vad din affär behöver, alla tre kan kombineras i ett arbete och varje del kan även vara fristående i ett samarbete med oss.
 

 • Trafikanalys & åtgärder

 • Sajtanalys & konvertering

 • Försäljning- & sortimentsanalys

Projektledning

Med erfarna projektledare, specialiserade i digital transformation tar vi insikt och strategi ut i verksamheten och affären. Vi på NOOS är specialister på att leda projekt i olika kontexter, konstellationer och affärsmodeller. Vårt team mångårig erfarenhet av det digitala landskapet och har god kännedom i arbetssätt, organisationsstruktur, och lösningar för att uppfylla era behov – skräddarsydda utefter era förutsättningar. Vi driver projekt inom teknisk implementation av nya system och kommersiella projekt för att utveckla era digitala affärer.

Upphandling & Rådgivning

Strategi

​Letar ni efter en ny e-handelsplattform? Eller en ny partner för trafikanskaffning? Vi på NOOS hjälper er att definiera era behov och ta fram en optimal lösning för er väg framåt. Baserat på inriktning och ert affärsfokus upphandlar vi och rådger kring ett stort antal system, partners och byråer för att passa er organisation och uppfylla era krav. Vi på NOOS är oberoende och rådger utefter vad som är bäst för er och inte utefter vilka samarbetspartners vi har.

NOOS team omvandlar affärsmål till konkreta strategier. Vårt strategiarbete startar alltid med en djupgående analys för att kartlägga affärsmål, utmaningar och möjligheter. Vi analyserar hur er affär i sin helhet har strukturerar sig för en digitalisering, förändring eller vidare expansion. Vi är specialiserade på följande områden och har möjlighet att stötta er både rent strategiskt och guida praktiskt.

 • Trafikstrategi

 • CRM-Strategi

 • Försäljningsstrategi

 • Go-to-market

 • Business case

 • Definition av affärsmål

 • Marknadspositionering
   

Work with us

Anton Peterson (CEO)
+46 709 75 00 27
anton@noosdigital.com

Visit us

Skeppsbron 28, 111 30 Stockholm
Skaraborgsvägen 3A, 506 30 Borås

©Noos digital AB